Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Budowle i środowisko
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 31-05-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne91991
1WF91991
BPrzedmioty podstawowe303151515153
2Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270221503015751353015601915153
3Konstrukcje betonowe II303151515153E
4Konstrukcje metalowe II303151515153E
5Mechanika budowli II303151515153E
6Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
7Podstawy projektowania i niezawodności15115151
8Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
9Wytrzymałość materiałów II303151515153E
10Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
11Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe57041240677530158601515154581505245151133030153
12Aerodynamika budowli i konstrukcji303151515153
13Aktywne i pasywne tłumienie drgań302151515152
14Akustyka stosowana w budownictwie4521515151515152
15Badania doświadczalne budowli302151515152
16Dynamika budowli303151515153E
17Fizyka budowli II i budownictwo energooszczędne4531515151515153E
18Instalacje CO i wentylacyjne303157815783
19Interakcja konstrukcji z podłożem302151515152
20Inżynierskie programy komputerowe303151515153
21Mechanika gruntów i fundamentowanie II4531515151515153E
22Ochrona budowli przed wpływami środowiskowymi15115151
23Ochrona środowiska w budownictwie303151515153
24Projektowanie konstrukcji nośnych przy oddziaływaniach wiatru4531515151515153
25Wibroakustyka stosowana w budownictwie4531515151515153E
26Wpływy sejsmiczne i parasejsmiczne na budowle4531515151515153
27Wpływy środowiskowe na budowle4521515151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem45231530153023
28Przedmioty związane z dyplomami
303151515153
29Seminarium dyplomowe z elementami ochrony własności intelektualnej15115151
30Praca dyplomowa1919
Razem924904201061056023321015454510530150524515113306039151530
924420375129
Egzaminy9441
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty związane z dyplomami
E30a Warunki użytkowalności w budownictwie