Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Budowle - informacja i modelowanie (BIM)
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 31-05-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne91991
1WF91991
BPrzedmioty podstawowe303151515153
2Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270221503015751353015601915153
3Wytrzymałość materiałów II303151515153E
4Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
5Mechanika budowli II303151515153E
6Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
7Podstawy projektowania i niezawodności15115151
8Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
9Konstrukcje betonowe II303151515153E
10Konstrukcje metalowe II303151515153E
11Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe4953818515265303060814015190302815152
12Metody matematyczne i optymalizacja w technice454153015304
13Podstawy BIM454153015304
14BIM w modelowaniu infrastruktury6041530151530154E
15Systemy obliczeń konstrukcji inżynierskich454153015304E
16Ustroje powierzchniowe w budownictwie4541515151515154E
17Modelowanie obiektów specjalnych353102510253
18Modelowanie obiektów mostowych252101510152
19Komputerowe wspomaganie projektowania302151515152
20Ochrona środowiska w budownictwie302151515152
21Zarządzanie systemami BIM453153015303
22Inteligencja obliczeniowa, zastosowania w budownictwie302151515152
23Interakcja konstrukcji z podłożem302151515152
24BIM w fizyce budowli302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem105264545151515230301524
25Przedmiot dyplomowy (do wyboru w sem. II i III)
302151515152
26Przedmiot dyplomowy (do wyboru w sem. II i III) patrz poz. 25302151515152
27Przedmiot dyplomowy (do wyboru w sem II i III) patrz poz. 25302151515152
28Seminarium dyplomowe z elementami ochrony własności intelektualnej15115151
29Praca dyplomowa1919
Razem909903952430340105151803090603015515205303060945151530
909360405144
Egzaminy8431
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot dyplomowy (do wyboru w sem. II i III)
E27a Algorytmy i struktury danych
E27b Bazy danych
E27c Modelowanie konstrukcji inżynierskich
E27d Programowanie obiektowe
E27e Reologia
E27f Trwałość konstrukcji budowlanych
E27g BIM - modelowanie parametryczne i analizy środowiskowe
E27h BIM w zarządzaniu
E27i Administracja i bezpieczeństwo systemów BIM
E27l Budowa systemów symulacji komputerowych - narzędzia i metody
E27m Możliwości oprogramowania inżynierskiego i biznesowego