Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa          Specjalność: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 07-04-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne453153015115152
1SI-2 Wychowanie fizyczne15115151
2SI-2 Angielska terminologia techniczna30230151151
BPrzedmioty podstawowe1501245159045315607302
3SI-2 Technologia chemiczna II45345453
4przedmioty podstawowe wybieralne
75575453302
5technologia chemiczna III (wyb)
304151515154
CPrzedmioty kierunkowe4203022560153090105451545151201515154515
6SI-2 Dynamika procesowa6053015153015155E
7SI-2 Optymalizacja procesowa453301530153E
8SI-2 Projektowanie procesowe604303030304E
9SI-2 Modelowanie przenoszenia energii masy i pędu302151515152
10SI-2 Metody obliczeniowe w inżynierii chemicznej60430301515215152
11SI-2 Kinetyka procesów heterogenicznych454301530154E
12SI-2 Przepływy wielofazowe6043015153015154E
13SI-2 Niekonwencjonalne metody rozdzielania mieszanin302151515152
14SI-2 Procesy adsorpcyjne302151515152
DPrzedmioty specjalnościowe28523120151351545154515114560630306
15SI-2_IOZE Wykorzystanie energii słonecznej6051530151530155E
16SI-2_IOZE Energetyczne wykorzystanie biomasy6063015153015156E
17SI-2_IOZE Biopaliwa603303030303
18SI-2_IOZE Procesy termodynamiczne i pompy ciepła453153015303
19SI-2_IOZE Wymienniki i instalacje cieplne606303030306E
EPrzedmioty związane z dyplomami1522151522
20SI-2_IOZE Seminarium dyplomowe15215152
21SI-2 Praca dyplomowa magisterska2020
Razem91590390753030240150195451515903030165301515120753030304530
915390420105
Egzaminy8431
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


przedmioty podstawowe wybieralne
B1 SI-2 Metody ilościowe w modelowaniu procesów
B1a SI-2_12a - Zasady modelowania procesów
B1b SI-2_12b Mieszanie burzliwe w inżynierii chemicznej i procesowej
B1c SI-2_12c - Zastosowanie sieci neuronowych
B1d SI-2_12d - Teoria katastrof
B1e SI-2_12e - Teoria chaosu deterministycznego
B1f SI-2_12f - Tendencje rozwojowe w teorii i technice suszenia
B1g SI-2_12g - Procesy przenoszenia w układach niejednorodnych
B1h SI-2_12h - Procesy przepływowe z reakcją chemiczną
B2 SI-2 Rachunek wariacyjny
B3 SI-2 Statystyka II
B14 SI-2_ASPEN II
B15 SI-2(w) Teoria dyfuzyjnego ruchu masy
B16 SI-2(w) AutoCAD 3D
B17 SI-2(w) Reaktory fluidyzacyjne
B18 SI-2(w) Analiza danych eksperymentalnych
B19 SI-2(w) Zastosowanie systemu ANSYS w inżynierii chemicznej

technologia chemiczna III (wyb)
B2a SI-2_11a - Nowoczesne materiały polimerowe
B2b SI-2_11b - Procesy utleniające w technologii organicznej
B2c SI-2_11c - Wysokotemperaturowa transformacja węglowodorów