Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Chemia Budowlana          Specjalność: Chemia Budowlana
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 07-04-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Csemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne3602313521015603015875307302603603
1CB-1_01 Wychowanie fizyczne60260301301
2CB-1_02 Język obcy1208120302302302302
3CB-1_03 Terminologia techniczna w języku obcym30230302
4CB-1_04 Technologia informacyjna302151515152
5CB-1_05 Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej15115151
6CB-1_06 Zagrożenia ekologiczne BHP i ergonomia15115151
7przedmioty humanistyczne I
30330303
8przedmioty humanistyczne II
30230302
9CB-1_09 Ekonomia30230302
BPrzedmioty podstawowe7206230016525510575152175607519901512015151530415153
10CB-1_10 Matematyka12011606045307E15304E
11CB-1_11 Fizyka6073015153015157E
12CB-1_12 Elektrotechnika i elektronika302151515152
13CB-1_13 Podstawy chemii607303030307E
14CB-1_14 Chemia nieorganiczna12094515601515305E30304E
15CB-1_15 Chemia organiczna454153015304E
16CB-1_16 Chemia analityczna453153015303
17CB-1_17 Chemia fizyczna12083030601515304E1515304E
18CB-1_18 Metody badania związków chemicznych303151515153E
19CB-1_19 Mechanika ogólna303151515153
20CB-1_20 Materiały i wyroby budowlane303151515153
21CB-1_21 Podstawy technologii tworzyw cementowych302151515152
CPrzedmioty kierunkowe96070510150606090901511515304903030131506060151523150453075206043030155
22CB-1_22 Grafika inżynierska6041515301515304
23CB-1_23 Materiałoznawstwo i korozja30230302
24CB-1_24 Ekologia i przemysł30230302
25CB-1_25 Podstawy technologii chemicznej9063030303030306E
26CB-1_26 Surowce i procesy technologii chemicznej453301530153E
27CB-1_27 Wytrzymałość materiałów60530151530153152
28CB-1_28 Mechanika budowli6043015153015154
29CB-1_29 Reologia15115151
30CB-1_30 Mechanika pękania15115151
31CB-1_31 Mechanika laminatów włóknistych302151515152
32CB-1_32 Krystalografia i krystalochemia15115151
33CB-1_33 Podstawy technologii materiałów polimerowych453301530153
34CB-1_34 Termodynamika chemiczna302151515152
35CB-1_35 Termodynamika techniczna303151515153E
36CB-1_36 Maszynoznawstwo4541515151515154E
37CB-1_37 Urządzenia przemysłu materiałów budowlanych15215152
38CB-1_38 Inżynieria chemiczna4541515151515154E
39CB-1_39 Podstawy budownictwa755453045305E
40CB-1_40 Wpływy środowiskowe na trwałość materiałów i elementów budowlanych15115151
41CB-1_41 Ochrona budowli przed korozją15115151
42CB-1_42 Automatyka i pomiary302151515152
43CB-1_43 Podstawy zarządzania jakością15115151
44CB-1_44 Bezpieczeństwo techniczne30330303
45Symulatory w projektowaniu technologicznym
453153015303
46wybieralne kierunkowe technologiczne
30230302
47wybieralne kierunkowe inżynieryjne
45345453
DPrzedmioty specjalnościowe46539165301204510515304571359045231530609
48CB-1_48 Projekt technologiczny45445454
49CB-1_49 Technologia materiałów wiążących betonu453153015303
50CB-1_50 Chemia i biotechnologia środowiska30330303
51CB-1_51 Technologie polimerowe w budownictwie6051530151530155E
52CB-1_52 Fizykochemia materiałów polimerowych stosowanych w budownictwie I454153015304E
53CB-1_53 Chemia krzemianów30230302
54CB-1_54 Technologia szkła15115151
55CB-1_55 Zarządzenie odpadami30230302
56CB-1_56 Gospodarka surowcami i odpadami w przemyśle cementowym15215152
57CB-1_57 Analityka przemysłowa i środowiskowa454153015304E
58CB-1_58 Przetwórstwo tworzyw stosowanych w budownictwie I454153015304
59przedmioty wybieralne specjalnościowe
60460604
61CB-1_61 Praktyka11
EPrzedmioty związane z dyplomami1516151516
60CB-1 Seminarium dyplomowe15115151
62CB-1 Praca dyplomowa1515
Razem2520210111055543575135210180105151530165105753030180751203030165135901515301651357575302101054530453030157530
2520315375405420450360195
Egzaminy19334324
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


przedmioty humanistyczne I
A7a CB-1_07a Filozofia
A7b CB-1_07b Etyka

przedmioty humanistyczne II
A9a CB-1_08a Organizacja i zarządzanie
A9b CB-1_08b Komunikacja interpersonalna
A9c CB-1_08c Elementy prawa cywilnego i ochrona własności intelektualnej
A9d CB-1_08d Podstawy marketingu
A9e CB-1_08e Strategia rozwoju firmy
A9f CB-1_08f Zarządzanie strategiczne
A9g CB-1_08g Socjologia
A9n CB-1_08n Encyklopedia prawa
A9o CB-1_08o Socjologiczne podstawy reklamy i autoprezentacja
A9p CB-1_08p Zarządzanie i marketing
A9q CB-1_08r Historia chemii
A9r CB-1_08s Historia przemysłu naftowego w Polsce
A9s CB-1_08t Muzyczny kanon chemika

wybieralne kierunkowe technologiczne
C1 CB-1 Rachunek operatorowy
C1 CB-1_46a Podstawy technologii ceramiki I
C2 CB-1 Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji wielu zmiennych
C3 CB-1 Statystyka praktyczna
C46b CB-1_46b Planowanie eksperymentu
C46c CB-1_46c Metody analizy termicznej w analityce składu
C46d CB-1_46d Biomateriały
C46e CB-1_46e Laboratorium nowoczesnych metod chromatograficznych I
C46f CB-1_46f Podstawy grafiki 3D - AutoCAD
C46g CB-1_46g Zielona chemia
C46h CB-1_46h Raport badawczy
C46i CB-1_46i Praktyczne planowanie eksperymentu
C48 CB-1_46j Tworzywa konstrukcyjne wytwarzane z surowców odnawialnych

Symulatory w projektowaniu technologicznym
C45a CB-1_45a ChemCAD w projektowaniu technologicznym
C45b CB-1_45b ChemCAD w projektowaniu procesów technologii organicznej
C45c CB-1_45c Symulatory w inżynierii chemicznej

wybieralne kierunkowe inżynieryjne
C47a CB-1_47a Mieszanie w przemyśle materiałów budowlanych
C47b CB-1_47b Reologia układów rozproszonych
C49 CB-1 Bibliografia i bazy danych w pigułce

przedmioty wybieralne specjalnościowe
D1 CB-1_59l Zagospodarowanie surowców wtórnych w przemyśle budowlanym
D59a CB-1_59a Wybrane czystsze technologie
D59b CB-1_59b Analiza cyklu życia wyrobów budowlanych
D59c CB-1_59c BHP w budownictwie
D59d CB-1_59d Materiały budowlane a środowisko człowieka
D59e CB-1_59e Koloidy
D59f CB-1_59f Nowoczesne kierunki zastosowań polimerów w budownictwie
D59g CB-1_59g Dodatki do polimerów stosowanych w chemii budowlanej
D59h CB-1_59h Normy i systemy kontroli jakości wyrobów z tworzyw sztucznych
D59i CB-1_59k Prawo budowlane i normalizacja
D59j CB-1_59i Materiały kompozytowe
D59k CB-1_59j Komponowanie materiałów, zestawów i systemów chemii budowlanej