Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Transport          Specjalność: Inteligentne zintegrowane systemy transportowe i logistyczne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 16-03-2016
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TRAsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne91991
1WF91991
BPrzedmioty podstawowe606303030306
2Matematyka stosowana304151515154E
3Metody matematyczne w transporcie302151515152
CPrzedmioty kierunkowe405311951203060150105153024451515307
4Mechanika stosowana303151515153
5Strategie rozwoju transportu302151515152
6Zintegrowane systemy logistyczne604303030304
7Modelowanie procesów transportowych454301530154E
8Systemy teleinformatyczne w transporcie6043015153015154
9Niezawodność i bezpieczeństwo w systemach transportowych4541515151515154E
10Zarządzanie i sterowanie w systemach transportowych4531515151515153
11Pomiary i prognozowanie ruchu i przewozów4541515151515154
12Przedmioty do wyboru
453301530153
DPrzedmioty specjalnościowe4052722515309045135159015189030309
13Inteligentne systemy transportowe604303030304E
14Inteligentne systemy logistyczne604303030304E
15Telematyka w transporcie i logistyce452301530152
16Logistyka miejska303151515153E
17Ochrona środowiska w transporcie i logistyce453301530153E
18Zarządzanie w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym453301530153
19Przedmioty do wyboru
1208601545301515430304
EPrzedmioty związane z dyplomem4525451553020
20Praca przejściowa15515155
21Seminarium dyplomowe z elementami ochrony własności intelektualnej30130301
22Praca dyplomowa1919
Razem92490450219301201051801351530301804510545309039303030
924360375189
Egzaminy7331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty do wyboru
C1a Metody optymalizacji
C1c Sztuczna inteligencja w transporcie i logistyce
C1d Analizy mikrosymulacyjne funkcjonowania skrzyżowań
D1a Algorytmy genetyczne
D1b APTS zaawansowane systemy komunikacji zbiorowej
D1c Inteligencja komputerowa
D1e Sieci neuronowe