Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Inżynieria wodna i komunalna
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 16-03-2016
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne24215915191
1WF91991
2Przedmiot humanizujący
15115151
BPrzedmioty podstawowe303151515153
3Matematyka (II) i metody statystyczne303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270211503015751353015601915152
4Wytrzymałość materiałów II303151515153E
5Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
6Mechanika budowli II303151515153E
7Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
8Podstawy projektowania i niezawodności15115151
9Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
10Konstrukcje betonowe II303151515153E
11Konstrukcje metalowe II303151515153E
12Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi302151515152E
DPrzedmioty specjalnościowe510362401530225301515155180151652630455
13Hydraulika i hydrologia II302151515152
14Budowle piętrzące453153015303E
15Budowle ziemne302151515152
16Wodociągi i kanalizacje302151515152
17Oczyszczanie wody i ścieków302151515152
18Infrastruktura podziemna302151515152
19Regulacja rzek i ochrona przed powodzią302151515152
20Konstrukcje mostowe II303151515153E
21Dynamika budowli303151515153E
22Mechanika gruntów i fundamentowanie II301151515151
23Mechanika płynów i hydraulika302151515152
24Hydrogeologia302151515152
25Gospodarka wodna303151515153E
26Prawo budowlane i wodne15115151
27Eksploatacja i remonty obiektów wodnych i komunalnych302151515152
28Gospodarka odpadami komunalnymi302151515152
29Zbiorniki żelbetowe i z betonu sprężonego na ciecze302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem1520151520
34Seminarium dyplomowe z elementami ochrony własności intelektualnej15115151
35Praca dyplomowa1919
FPrzedmioty wybieralne120860154515152301515415152
30Przedmiot wybieralny - grupa 1
302151515152
31Przedmiot wybieralny - grupa 2
302151515152
32Przedmiot wybieralny - grupa 3
302151515152
33Przedmiot wybieralny - grupa 4
302151515152
Razem96990480546030345210304515903021015151803060247530
969390420159
Egzaminy9432
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanizujący
A2a Ryzyko inwestycji w działalności gospodarczej

Przedmiot wybieralny - grupa 1
F1a Drogi i ulice II
F1b Układy komunikacyjne
F1c Transport śródlądowy
F1d Nawierzchnie drogowe i ich utrzymanie

Przedmiot wybieralny - grupa 2
F5a Elektrownie wodne
F34 Hydromorfologia rzek i potoków górskich
F35 Struktura koryt rzecznych

Przedmiot wybieralny - grupa 3
F8a Architektura krajobrazu
F8b Ochrona środowiska

Przedmiot wybieralny - grupa 4
F10a Przetargi, negocjajcje i kontrakty budowlane
F10b Przygotowywania i kosztorysowanie inwestycji budowlanej z wykorzystaniem technologii BIM
F10c Komputerowe wspomaganie zarządzania inwestycjami wodnymi i komunalnymi
F10d Zarządzanie i marketing w inżynierii wodnej i komunalnej
F10e Gospodarowanie zasobami komunalnymi