Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Transport          Specjalność: Systemy transportowe i logistyczne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 16-03-2016
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TRAsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne91991
1WF91991
BPrzedmioty podstawowe456212421246
2Matematyka stosowana304151515154E
3Metody matematyczne w transporcie15269692
CPrzedmioty kierunkowe28530129753051694521146030303016
4Mechanika stosowana303151515153
5Strategie rozwoju transportu15296962
6Zintegrowane systemy logistyczne454153015152152E
7Modelowanie procesów transportowych303151515153E
8Systemy teleinformatyczne w transporcie4551515151515155
9Niezawodność i bezpieczeństwo w systemach transportowych304151515154E
10Zarządzanie i sterowanie w systemach transportowych303151515153
11Pomiary i prognozowanie ruchu i przewozów303151515153
12Przedmioty do wyboru
303151515153
DPrzedmioty specjalnościowe2852813512030151547590154515309
13Inteligentne systemy transportowe454153015304E
14Inteligentne systemy logistyczne454153015304E
15Telematyka w transporcie i logistyce303151515153
16Logistyka miejska304151515154E
17Ochrona środowiska w transporcie i logistyce303151515153E
18Zarządzanie w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym302151515152
19Przedmioty do wyboru
758453015230306
EPrzedmioty związane z dyplomem3025301551520
20Praca przejściowa15515155
21Seminarium dyplomowe z elementami ochrony własności intelektualnej15115151
22Praca dyplomowa1919
Razem6549028513815081906921207530453020751590204524153030
654180180180114
Egzaminy83221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty do wyboru
C1b Inteligencja komputerowa
C1d Sieci neuronowe
D1b Metody optymalizacji
D1d Sztuczna inteligencja w transporcie i logistyce
D1e Green logistics - platforma europejska