Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Zastosowania informatyki w budownictwie
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 16-03-2016
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne91991
1WF91991
BPrzedmioty podstawowe303151515153
2Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe2102810515906015451530301015153
3Wytrzymałość materiałów II304151515154E
4Mechanika budowli II305151515155E
5Teoria sprężystości i plastyczności303151515153
6Metody komputerowe w inżynierii lądowej303151515153E
7Konstrukcje betonowe II305151515155E
8Konstrukcje metalowe II305151515155E
9Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe31532180301051515275451090156020
10Metody matematyczne techniki302151515152
11Reologia15215152
12Ustroje powierzchniowe w budownictwie304151515154
13Wybrane zagadnienia informatyki302151515152
14Komputerowe wspomaganie projektowania455153015305E
15Inteligencja obliczeniowa, zastosowania w budownictwie15215152
16Algorytmy i struktury danych302151515152
17Konstrukcje inżynierskie i systemy ich obliczeń455153015305E
18Informatyka w transporcie i logistyce15115151
19Zastosowanie informatyki w budownictwie drogowym304151515154E
20Trwałość konstrukcji15215152
21Ochrona środowiska w budownictwie15115151
EPrzedmioty związane z dyplomem752630153030153026
22Przedmioty do wyboru - dyplomowe
606303030306
23Seminarium dyplomowe z elementami ochrony własności intelektualnej15115151
24Praca dyplomowa1919
Razem6399033069150909030154520105453020901560204524301530
639180180165114
Egzaminy93321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty do wyboru - dyplomowe
E1a Bazy danych
E1b Zintegrowane systemy zarządzania
E1c Interakcja konstrukcji z podłożem
E1d Modelowanie konstrukcji inżynierskich
E1f Budowa systemów symulacji komputerowych - narzędzia i metody