Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Mosty i budowle podziemne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 16-03-2016
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne91991
1WF91991
BPrzedmioty podstawowe303151515153
2Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe2102810515906015451530301015153
3Wytrzymałość materiałów II304151515154E
4Mechanika budowli II305151515155E
5Teoria sprężystości i plastyczności303151515153
6Metody komputerowe w inżynierii lądowej303151515153E
7Konstrukcje betonowe II305151515155E
8Konstrukcje metalowe II305151515155E
9Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe3753819515165151526015301090902030306
10Zastosowanie informatyki w konstrukcjach mostowych15215152
11Mechanika i aerodynamika budowli15115151
12Konstrukcje sprężone II303151515153
13Mosty betonowe607303030307E
14Mosty metalowe i zespolone607303030307E
15Mosty specjalne303151515153
16Tunele i przejścia podziemne454301530154E
17Technologia robót mostowych302151515152
18Utrzymanie i remonty mostów303151515153
19Przedmioty wybieralne
60630301515315153
EPrzedmioty związane z dyplomem1520151520
20Seminarium dyplomowe z elementami ochrony własności intelektualnej15115151
21Praca dyplomowa1919
Razem63990315393025590151560209015602090902045244530
639180165180114
Egzaminy93321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne
D20a Estetyka konstrukcji mostowych
D20b Posadowienie konstrukcji mostowych