Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Transport          Specjalność: Transport lotniczy
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 16-03-2016
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TRAsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne91991
1WF91991
BPrzedmioty podstawowe606303030306
2Matematyka stosowana304151515154E
3Metody matematyczne w transporcie302151515152
CPrzedmioty kierunkowe405311951203060150105153024451515307
4Mechanika stosowana303151515153
5Strategie rozwoju transportu302151515152
6Zintegrowane systemy logistyczne604303030304
7Modelowanie procesów transportowych454301530154E
8Systemy teleinformatyczne w transporcie6043015153015154
9Niezawodność i bezpieczeństwo w systemach transportowych4541515151515154E
10Zarządzanie i sterowanie w systemach transportowych4531515151515153
11Pomiary i prognozowanie ruchu i przewozów4541515151515154
12Przedmioty do wyboru
453301530153
DPrzedmioty specjalnościowe405272253012138150156841875156549
13Podstawy transportu lotniczego30230302E
14Infrastruktura transportu lotniczego605303030305E
15Zarządzanie i sterowanie ruchem lotniczym453301530153
16Eksploatacja lotnisk60430624306244E
17Bezpieczeństwo i niezawodność ruchu lotniczego302156915692
18Ochrona środowiska w transporcie lotniczym301151515151
19Prawo lotnicze302151515152E
20Przedmioty do wyboru
1208601545301515430304
EPrzedmioty związane z dyplomem4525451553020
21Praca przejściowa15515155
22Seminarium dyplomowe z elementami ochrony własności intelektualnej30130301
23Praca dyplomowa1919
Razem9249045023442198180135153030195452111430755465430
924360375189
Egzaminy7331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty do wyboru
C10a Analizy mikrosymulacyjne funkcjonowania skrzyżowań
C10b Metody optymalizacji
C10d Sztuczna inteligencja w transporcie i logistyce
C10e Środki transportu lotniczego
C10f Technologia obsługi ruchu pasażerskiego
D1a Systemy nawigacyjne
D1b Mechanika lotu
D1c Przewozy towarowe w transporcie lotniczym