Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Mosty i budowle podziemne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 16-03-2016
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne91991
1WF91991
BPrzedmioty podstawowe303151515153
2Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270221503015751353015601915153
3Wytrzymałość materiałów II303151515153E
4Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
5Mechanika budowli II303151515153E
6Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
7Podstawy projektowania i niezawodności15115151
8Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
9Konstrukcje betonowe II303151515153E
10Konstrukcje metalowe II303151515153E
11Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe525362851522545608225151502615152
12Zastosowanie informatyki w konstrukcjach mostowych302151515152
13Mechanika budowli III (dynamika budowli)303151515153E
14Podstawy projektowania i niezawodności15215152
15Geotechnika II302151515152
16Konstrukcje sprężone II302151515152
17Mosty betonowe604303030304E
18Mosty metalowe453301530153E
19Mosty zespolone454301530154E
20Mosty specjalne603303030303
21Tunele i przejścia podziemne604303030304
22Technologia robót mostowych452301530152
23Utrzymanie i remonty mostów302151515152
24Ochrona środowiska w budownictwie302151515152
25Hydraulika koryt otwartych15115151
EPrzedmioty związane z dyplomem90284515303015415151524
26Przedmioty związane z dyplomami
75845303015415154
27Seminarium dyplomowe z elementami ochrony własności intelektualnej15115151
28Praca dyplomowa1919
Razem92490495243045330195303012030255151653045244530
924375435114
Egzaminy9441
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty związane z dyplomami
E1a Mosty metalowe
E1b Mosty zespolone i tunele
E1c Mosty betonowe