Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 16-03-2016
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne91991
1WF91991
BPrzedmioty podstawowe303151515153
2Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270221503015751353015601915153
3Wytrzymałość materiałów II303151515153E
4Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
5Mechanika budowli II303151515153E
6Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
7Podstawy projektowania i niezawodności15115151
8Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
9Konstrukcje betonowe II303151515153E
10Konstrukcje metalowe II303151515153E
11Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe6004434545353014560515108240451515105304515306
12Mechanika kompozytów303151515153E
13Reologia302151515152
14Mechanika budowli III303151515153
15Modelowanie konstrukcji302151515152
16Ustroje powierzchniowe302151515152
17Dynamika budowli302151515152E
18Interakcja budowli z podłożem302151515152E
19Konstrukcje betonowe specjalne453301530153
20Teoria eksperymentu15115151
21Konstrukcje metalowe specjalne302151515152
22Wpływy środowiskowe na budowle30315510155103
23Mechanika zniszczenia453301530153
24Mosty II4533015302151
25Optymalizacja konstrukcji302151515152
26Metody matematyczne w mechanice30330303
27Ochrona środowiska w budownictwie302151515152
28Diagnostyka konstrukcji budowlanych302151515152
29Inżynierskie programy komputerowe302151515152
30Badania doświadczalne budowli302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem1520151520
31Seminarium dyplomowe z elementami ochrony własności intelektualnej15115151
32Praca dyplomowa1919
Razem9249051069656022021035457030240451515105306024154530
924360420144
Egzaminy8431
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS