Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 16-03-2016
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne91991
1WF91991
BPrzedmioty podstawowe303151515153
2Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270221503015751353015601915153
3Wytrzymałość materiałów II303151515153E
4Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
5Mechanika budowli II303151515153E
6Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
7Podstawy projektowania i niezawodności15115151
8Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
9Konstrukcje betonowe II303151515153E
10Konstrukcje metalowe II303151515153E
11Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe510362471018152205210185581801516526152
12Technologia prefabrykacji betonowej3011010101010101
13Zastosowanie informatyki w konstrukcjach budowlanych302151515152
14Mechanika budowli III (dynamika budowli)303151515153E
15Ustroje powierzchniowe302151515152
16Podstawy projektowania i niezawodności II302151515152
17Elementy budownictwa energooszczędnego302151515152E
18Akustyka stosowana w budownictwie15178781
19Fundamentowanie II302151515152
20Konstrukcje betonowe specjalne302151515152
21Konstrukcje sprężone i prefabrykowane II60530301515215153E
22Konstrukcje metalowe specjalne302151515152
23Konstrukcje drewniane II302151515152
24Wybrane konstrukcje przemysłowe453153015303
25Mosty II453301530153E
26Trwałość konstrukcji budowlanych15215152
27Ochrona środowiska w budownictwie302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem105284515453030415151524
28Przedmioty związane z dyplomami
90845453030415154
29Seminarium dyplomowe z elementami ochrony własności intelektualnej
15115151
30Praca dyplomowa1919
Razem9249045734484534020210483011530210151953045243030
92440542099
Egzaminy9441
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Seminarium dyplomowe z elementami ochrony własności intelektualnej
E1a Seminarium dyplomowe - Budownictwo niskoenergetyczne
E1b Seminarium dyplomowe - Budownictwo ogólne i przemysłowe (drewniane, murowe, żelbetowe)
E1c Seminarium dyplomowe - Inżynieria materiałów budowlanych i ochrona budowli przed korozją
E1d Seminarium dyplomowe - Konstrukcje metalowe
E1e Seminarium dyplomowe - Konstrukcje murowe
E1f Seminarium dyplomowe - Konstrukcje z betonu
E1g Seminarium dyplomowe - Konstrukcje żelbetowe
E1h Seminarium dyplomowe - Mosty i budowle podziemne
E1i Seminarium dyplomowe - Rewitalizacja budynków

Przedmioty związane z dyplomami
E1a Konstrukcje żelbetowe w budownictwie miejskim i przemysłowym III
E1b Wybrane zagadnienia z konstrukcji murowych
E1c Konstrukcje z betonu w sytuacjach pożarowych
E1d Konstrukcje z betonu i konstrukcje murowe w sytuacjach pożarowych
E1e Projektowanie, konstruowanie betonowych nawierzchni i płyt na gruncie
E1f Wzmacnianie konstrukcji budowlanych
E1g Projektowanie wybranych konstrukcji sprężonych
E1h Komputerowe wspomaganie projektowania budynków nieskoenergetycznych
E1i Systemowe ciepłochronne rozwiązania w budownictwie ogólnym i przemysłowym
E1j Projektowanie budynków w aspekcie europejskiej dyrektywy energetycznej
E1k Akustyka budowli w rewitalizacji budynków
E1l Konstrukcje zespolone w budownictwie ogólnym i przemysłowym
E1m Ocena stanu materiałów w istniejącym obiekcie
E1n Procedury obliczeniowe wybranych metalowych konstrukcji powierzchniowych
E1o Procedury obliczeniowe wybranych metalowych konstrukcji prętowych
E1p Technologia kompozytów polimerowych i ich zastosowania w budownictwie
E1q Wybrane specjalne badania tworzyw cementowych