Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Budowle - informacja i modelowanie (BIM)
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 16-03-2016
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne91991
1WF91991
BPrzedmioty podstawowe303151515153
2Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270221503015751353015601915153
3Wytrzymałość materiałów II303151515153E
4Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
5Mechanika budowli II303151515153E
6Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
7Podstawy projektowania i niezawodności15115151
8Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
9Konstrukcje betonowe II303151515153E
10Konstrukcje metalowe II303151515153E
11Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe4953819515255304575813515165302815152
12Metody matematyczne i optymalizacja w technice604303030304
13Podstawy BIM604154515454
14BIM w modelowaniu infrastruktury6041530151530154E
15Systemy obliczeń konstrukcji inżynierskich604303030304E
16Ustroje powierzchniowe w budownictwie4541515151515154E
17Modelowanie obiektów specjalnych454153015304
18Zastosowania informatyki w budownictwie drogowym454153015304
19Komputerowe wspomaganie projektowania303151515153
20Ochrona środowiska w budownictwie303151515153
21Inteligencja obliczeniowa, zastosowania w budownictwie302151515152
22Interakcja konstrukcji z podłożem302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem105264515451515230153024
23Przedmiot dyplomowy (do wyboru w sem. II)
302151515152
24Przedmiot dyplomowy (do wyboru w sem. III) patrz poz. 23302151515152
25Przedmiot dyplomowy (do wyboru w sem III) patrz poz. 23302151515152
26Seminarium dyplomowe z elementami ochrony własności intelektualnej15115151
27Praca dyplomowa1919
Razem9099040539303301051953010560301501518030306024451530
909390375144
Egzaminy8431
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot dyplomowy (do wyboru w sem. II)
E27a Algorytmy i struktury danych
E27b Bazy danych
E27c Modelowanie konstrukcji inżynierskich
E27d Programowanie obiektowe
E27e Reologia
E27f Trwałość konstrukcji budowlanych
E27g BIM - modelowanie parametryczne i analizy środowiskowe
E27h Zarządzanie systemami BIM
E27i Administracja i bezpieczeństwo systemów BIM
E27j BIM w zarządzaniu
E27k BIM w fizyce budowli
E27l Budowa systemów symulacji komputerowych - narzędzia i metody
E27m Możliwości oprogramowania inżynierskiego i biznesowego