Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Budowle i środowisko
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 12-09-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270221503015751353015601915153
2Konstrukcje betonowe II303151515153E
3Konstrukcje metalowe II303151515153E
4Mechanika budowli II303151515153E
5Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
6Podstawy projektowania i niezawodności15115151
7Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
8Wytrzymałość materiałów II303151515153E
9Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
10Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe57041240677530158601515154581505245151133030153
11Aerodynamika budowli i konstrukcji303151515153
12Aktywne i pasywne tłumienie drgań302151515152
13Akustyka stosowana w budownictwie4521515151515152
14Badania doświadczalne budowli302151515152
15Dynamika budowli303151515153E
16Fizyka budowli II i budownictwo energooszczędne4531515151515153E
17Instalacje CO i wentylacyjne303157815783
18Interakcja konstrukcji z podłożem302151515152
19Inżynierskie programy komputerowe303151515153
20Mechanika gruntów i fundamentowanie II4531515151515153E
21Ochrona budowli przed wpływami środowiskowymi15115151
22Ochrona środowiska w budownictwie303151515153
23Projektowanie konstrukcji nośnych przy oddziaływaniach wiatru4531515151515153
24Wibroakustyka stosowana w budownictwie4531515151515153E
25Wpływy sejsmiczne i parasejsmiczne na budowle4531515151515153
26Wpływy środowiskowe na budowle4521515151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem45241530153024
27Przedmioty związane z dyplomami
303151515153
28Seminarium dyplomowe15115151
29Praca dyplomowa2020
Razem91590420971056023321015454510530150524515113306030151530
915420375120
Egzaminy9441
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty związane z dyplomami
E30a Warunki użytkowalności w budownictwie