Wydział Mechaniczny
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Urządzenia i instalacje ochrony środowiska
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 03-09-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Esemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne31521842256603603302302304571513963
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
60260301301
2Język obcy
15012150302302302302304E
3Podstawy przedsiębiorczości
302151515152
4Etyka, psychologia i socjologia
30230302
5Prezentacja
15115151
6Podstawy prawa i ergonomia
15115151
7Ochrona własności intelektualnej15196961
BPrzedmioty kierunkowe11409154021027012045154510759015161053060302013560603023451530154754515136015305
1Mechanika techniczna604303030304
2Podstawy elektrotechniki90845301530305E15153E
3Podstawy elektroniki303151515153
4Podstawy automatyki4531515151515153
5Podstawy projektowania303151515153
6Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne4531515151515153
7Maszyny elektryczne6053015153015155E
8Przesyłanie energii elektrycznej4541515151515154
9Podstawy termodynamiki304151515154
10Termodynamika przemian energetycznych i wymiana ciepła9011454515305E30156E
11Mechanika płynów6041515301515304
12Technologie i maszyny energetyczne I75530151515301515155E
13Gospodarka energetyczno-cieplna303151515153
14Miernictwo energetyczne303151515153
15Miernictwo elektryczne303151515153
16Gospodarka energetyczna453301530153
17Odnawialne źródła energii I4521515151515152
18Urządzenia i instalacje elektroenergetyczne6023015153015152
19Ochrona środowiska w energetyce15215152
20Eksploatacja instalacji energetycznych301151515151
21Bezpieczeństwo użytkowania energii elektrycznej303151515153E
22Ochrona środowiska301151515151
23Organizacja i zarządzanie302151515152
24Wybieralne I
301151515151
25Wybieralne II
301151515151
26Wybieralne III
15115151
27Wybieralne IV
301151515151
28Praktyka55
CPrzedmioty specjalnościowe27036904530753030151515645151545101515153020
1Technologie i instalacje ochrony środowiska4541515151515154E
2Inżynieria procesowa I302151515152
3Odpylanie i odemglanie gazów odlotowych4551515151515155E
4Utylizacja odpadów302151515152
5Urządzenia oczyszczalni ścieków4531515151515153E
6Podstawy konstrukcji aparatury i instalacji4531515151515153
7Seminarium dyplomowe30230302
10Praca dyplomowa1515
DPrzedmioty podstawowe840624051501054513510545153030177545151145301581515305901530153013453030630152
1Matematyka15014906045307E45307E
2Fizyka6043015153015154
3Chemia4531515151515153
4Technologie informacyjne604303030304E
5Grafika inżynierska453153015303
6Ogrzewnictwo, wentylacja6053015153015155E
7Elektromechaniczne przemiany energii303151515153
8Wytrzymałość materiałów907301515301515305E15152
9Podstawy konstrukcji maszyn6043015153015154E
10Wymiana ciepła i masy6053015153015155E
11Pompy, sprężarki, wentylatory302151515152
12Prawo w energetyce15115151
13Wybieralne I
302151515152
14Wybieralne II
452153015302
15Wybieralne III
15115151
16Wybieralne IV
15115151
17Wybieralne V
301151515151
Razem256521011196304054533036150120603030301501953030150906045301501056060301959075156030180159090301441530453630
2565390375345375435375270
Egzaminy18233343
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1c Trening rozwoju emocjonalnego

Podstawy przedsiębiorczości
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy inwentyki
A3c Podstawy zarządzania

Etyka, psychologia i socjologia
A4a Psychologia i socjologia pracy
A4b Etyka zawodowa inżyniera

Prezentacja
A5a Komunikacja interpersonalna
A5b Autoprezentacja
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy prawa i ergonomia
A6a Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
A6b Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy

Wybieralne I
B24a Silniki przepływowe
B24b Niekonwencjonalne źródła napędu
D12a Techniki czystego spalania
D12b Emisja toksycznych składników spalin silnikowych

Wybieralne II
B26a Podstawy chłodnictwa
B26b Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne
D14a Analiza i projektowanie systemów energetycznych
D14b Projektowanie sieci ciepłowniczych

Wybieralne III
B28a Środki transport. i przetwarzania energii w pojazdach
B28b Energetyka napędu i hamowania pojazdów lądowych
D16a Aerodynamika
D16b Aerodynamika dużych prędkości

Wybieralne IV
B30a Magazynowanie i transport mediów
B30b Techniczne bezpieczeństwo pracy
D1a Procesy wytwarzania części maszyn
D1b Techniki wytwarzania

Wybieralne V
D20a Silniki spalinowe
D20b Maszyny cieplne