Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Budowle - informacja i modelowanie (BIM)
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 10-07-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270221503015751353015601915153
2Wytrzymałość materiałów II303151515153E
3Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
4Mechanika budowli II303151515153E
5Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
6Podstawy projektowania i niezawodności15115151
7Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
8Konstrukcje betonowe II303151515153E
9Konstrukcje metalowe II303151515153E
10Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe4953819515255304575813515165302815152
11Metody matematyczne i optymalizacja w technice604303030304
12Podstawy BIM604154515454
13BIM w modelowaniu infrastruktury6041530151530154E
14Systemy obliczeń konstrukcji inżynierskich604303030304E
15Ustroje powierzchniowe w budownictwie4541515151515154E
16Modelowanie obiektów specjalnych454153015304
17Zastosowania informatyki w budownictwie drogowym454153015304
18Komputerowe wspomaganie projektowania303151515153
19Ochrona środowiska w budownictwie303151515153
20Inteligencja obliczeniowa, zastosowania w budownictwie302151515152
21Interakcja konstrukcji z podłożem302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem105274515451515230153025
22Przedmiot dyplomowy (do wyboru w sem. II)
302151515152
23Przedmiot dyplomowy (do wyboru w sem. III) patrz poz. 22302151515152
24Przedmiot dyplomowy (do wyboru w sem III) patrz poz. 22302151515152
25Seminarium dyplomowe15115151
26Praca dyplomowa2020
Razem9009040530303301051953010560301501518030306015451530
900390375135
Egzaminy8431
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot dyplomowy (do wyboru w sem. II)
E27a Algorytmy i struktury danych
E27b Bazy danych
E27c Modelowanie konstrukcji inżynierskich
E27d Programowanie obiektowe
E27e Reologia
E27f Trwałość konstrukcji budowlanych
E27g BIM - modelowanie parametryczne i analizy środowiskowe
E27h Zarządzanie systemami BIM
E27i Administracja i bezpieczeństwo systemów BIM
E27j BIM w zarządzaniu
E27k BIM w fizyce budowli
E27l Budowa systemów symulacji komputerowych - narzędzia i metody
E27m Możliwości oprogramowania inżynierskiego i biznesowego