Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Nanotechnologie i nanomateriały          Specjalność: Inżynieria nanostruktur II
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 29-06-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: NNsemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne75615151530151515415152
1Angielska terminologia tech. II30230151151
2Komputerowe wspomaganie eksperymentu303151515153
3Wychowanie fizyczne15115151
BPrzedmioty podstawowe1501275301530453015830304
1Analiza danych303151515153
2Fizyka współczesna605303030305E
3Fizyka fazy skondensowanej604303030304E
CPrzedmioty kierunkowe345241504545453030603015790154530303017
2Pracownia specjalistyczna45345453
6Metody numeryczne1208453045303015515303
7Inżynieria reaktorów chemicznych303151515153
8Zjawiska powierzchniowe i kataliza przemysłowa30230302
9Modelowanie procesów technologicznych30230302
10Podstawy biotechnologii30230302
11Ochrona w środow. w technol. chem.30230302
12Wyb. kier. tech. chem.
30230302
DPrzedmioty specjalnościowe3002612030301206015306011301530730308
1Komputerowe projektowanie struktur molekularnych453301530153
2Półprzewodnikowe ogniwa słoneczne4531515151515153
3Technologia LED4541515151515154E
4Wybrane zagadnienia nanomechaniki303151515153
4Przedmioty wybieralne specjalistyczne9010603030230308
5Lio- i termotropowe ciekłe kryształy453153015303E
EPrzedmioty związane z dyplomem3022303022
2Seminarium dyplomowe30230302
2Praca dyplomowa2020
Razem900903609090902403018060306075301503060301053030306030
90040540590
Egzaminy422
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wyb. kier. tech. chem.
C1b Reakcje i przemiany w ciele stałym