Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Informatyka stosowana dla licencjatów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 29-06-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne636954992272182
1Wychowanie fizyczne91991
2Ekonomia menedżerska18299992
3Psychologia i socjologia pracy18218182
4Technical and Professional Writing18118181
BPrzedmioty podstawowe11717635445361218185
1Zaawansowane techniki programowania365181818185E
2Metody obliczeniowe w nauce i technice2741891894E
3Metody geometryczne18399993
4Architektura systemów komputerowych365181818185
CPrzedmioty kierunkowe234389999927991874545915361818119185
1Zarządzanie projektem informatycznym365181818185E
2Programowanie równoległe i rozproszone365189918995E
3Modelowanie zagadnień techninczych2739189183
4Elektrotechnika i miernictwo367991899187E
5Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej367181818187E
6Mikroprocesory i mikrokontrolery366181818186E
7Systemy wbudowane2759189185
DPrzedmioty specjalnościowe270351447254361818863183613453614
1Zarządzanie strategiczne firmą91991
2Integracja sieci komputerowych364181818184E
3Modelowanie procesów dyskretnych364181818184
4Technologie aplikacji internetowych364181818184
5Inteligentne narzędzia informatyczne364181818184
6Zaawansowane technologie baz danych364181818184E
7Technologie ochrony systemów informatycznych2751891895E
8Systemy OLAP18499994
9Metody klasyfikacji i rozpoznawania wzorców365181818185E
EPrzedmioty związane z dyplomem36241818181824
1Pracownia problemowa18618186
2Seminarium dyplomowe18318183
3Praca magisterska1515
Razem720120315812259999187218291082763453099721830936181831
72020724318981
Egzaminy11434
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS