Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Informatyka stosowana dla licencjatów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 29-06-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne1056159015152452302
1Wychowanie fizyczne15115151
2Ekonomia menedżerska302151515152
3Psychologia i socjologia pracy30230302
4Technical and Professional Writing30130301
BPrzedmioty podstawowe195171059030305756012
1Zaawansowane techniki programowania605303030305E
2Metody obliczeniowe w nauce i technice454301530154E
3Metody geometryczne303151515153
4Architektura systemów komputerowych605303030305
CPrzedmioty kierunkowe3903816515180309015120251530360303010
1Zarządzanie projektem informatycznym605303030305E
2Programowanie równoległe i rozproszone605303030305E
3Modelowanie zagadnień techninczych453153015303
4Elektrotechnika i miernictwo6071515301515307E
5Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej607303030307E
6Mikroprocesory i mikrokontrolery606303030306E
7Systemy wbudowane455153015305
DPrzedmioty specjalnościowe450352401209010530601312075301815154
1Zarządzanie strategiczne firmą15115151
2Integracja sieci komputerowych604303030304E
3Modelowanie procesów dyskretnych604303030304
4Technologie aplikacji internetowych604303030304
5Inteligentne narzędzia informatyczne604303030304
6Zaawansowane technologie baz danych604303030304E
7Technologie ochrony systemów informatycznych455301530155E
8Systemy OLAP304151515154
9Metody klasyfikacji i rozpoznawania wzorców605303030305E
EPrzedmioty związane z dyplomem60243030303024
1Pracownia problemowa30630306
2Seminarium dyplomowe30330303
3Praca magisterska1515
Razem120012052513539015012015150302101512060301804510560301560153030
1200285405390120
Egzaminy11344
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS