Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Inżynieria obliczeniowa dla licencjatów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 29-06-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne90615453015152302302
1Ekonomia menedżerska302151515152
2Technical and Professional Writing30230302
3Komunikacja interpersonalna i medialna30230302
BPrzedmioty podstawowe255231351203015410510519
1Modelowanie zagadnień techninczych455153015305E
1Zaawansowane techniki programowania605303030305E
2Modelowanie przestrzenne605303030305E
3Metody obliczeniowe w nauce i technice454301530154E
4Architektury komputerów454301530154
CPrzedmioty kierunkowe33036135151651575151202660451510
1Elektrotechnika i miernictwo6081515301515308E
2Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej607303030307E
3Mikroprocesory i mikrokontrolery456153015306E
4Systemy wbudowane455153015305
5Zarządzanie projektem informatycznym605303030305E
6Programowanie równoległe i rozproszone6053015153015155E
DPrzedmioty specjalnościowe435352101953045459120120184530308
1Metody optymalizacji303151515153
2Sieci neuronowe303151515153
3Modelowanie rozmyte303151515153
5Obliczenia wysokiej wydajności604303030304E
6Systemy uczące się605303030305E
7Metody podejmowania decyzji605303030305E
8Bioinformatyka604303030304
9Programowanie gier454153015304
10Modelowanie zagadnień społeczno-ekonomicznych604303030304E
EPrzedmioty związane z dyplomem45201530153020
1Wykład monograficzny15215152
2Seminarium dyplomowe30330303
3Praca magisterska1515
Razem11551205109051045105151353016515150301803016515306030603030
1155255330390180
Egzaminy133451
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS