Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Matematyka          Specjalność: Modelowanie matematyczne
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 29-06-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIIIIVVVI
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne2432281126361818187183618836218118182272
1Wychowanie fizyczne36236181181
2Język obcy90590181181181181181
3Wstęp do informatyki I366181818186
4Wstęp do informatyki II366181818186
5Przedmiot humanistyczny 1 (wybieralny)
18118181
6Przedmiot humanistyczny 2 (wybieralny)
18118181
7Ochrona własności intelektualnej91991
BPrzedmioty podstawowe68499333297548181238181237254272363639191818618185
1Wstęp do analizy matematycznej729363636369E
2Wstęp do logiki i teorii mnogości366181818186
3Algebra liniowa z geometrią analityczną I548272727278E
4Algebra liniowa z geometrią analityczną II548272727278E
5Wstęp do topologii365181818185E
6Analiza matematyczna I72103636363610E
7Analiza matematyczna II72103636363610E
8Analiza matematyczna III366181818186E
9Matematyka obliczeniowa457182718277
10Matematyka dyskretna366181818186E
11Wstęp do równań różniczkowych45618189181896E
12Rachunek prawdopodobieństwa I547272727277E
13Rachunek prawdopodobieństwa II366181818186E
14Podstawy statystyki365181818185E
CPrzedmioty kierunkowe126176363181862727718184
1Algebra366181818186E
2Geometria18399993
3Przedmiot wybieralny 1
364181818184
4Przedmiot wybieralny 2
364181818184
DPrzedmioty specjalnościowe1802690187236361036361118185
1Przedmiot specjalnościowy 1365181818185E
2Przedmiot specjalnościowy 2365181818185
3Przedmiot specjalnościowy 3364181818184
4Przedmiot specjalnościowy 4366181818186E
5Przedmiot specjalnościowy 5365181818185E
6Praktyka11
EPrzedmioty związane z dyplomem3618361841814
1Seminarium dyplomowe (wybieralne)36836184184
2Praca dyplomowa (wybieralny)1010E
Razem12691825675047290369999183099117183190108273199813693099633618308136181830
1269216234225225216153
Egzaminy17233423
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny 2 (wybieralny)
A1a Psychologia społeczna
A1b Socjologia

Przedmiot humanistyczny 1 (wybieralny)
A1a Filozofia
A1b Sztuczna inteligencja

Przedmiot wybieralny 1
C1a Wstęp do analizy zespolonej
C1b Teoria grafów
C1c Kodowanie algebraiczne
C1d Geometria i topologia w przestrzeni Rn

Przedmiot wybieralny 2
C1a Teoria miary
C1b Wybrane zagadnienia algebry i geometrii algebraicznej
C1c Elementy analizy funkcjonalnej
C1d Wybrane modele matematyczne gospodarki konkurencyjnej