Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Fizyka techniczna          Specjalność: Nowoczesne materiały i nanotechnologie
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 29-06-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: FTsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne36024120240603066036031530415606302
1Wychowanie fiz.60260301301
2Język angielski15010150302302302302302E
3Terminologia techniczna w j.angielskim30230302
4Technologia inform.30230302
5Ekonomia30230302
6Przedmiot humanistyczny I
15215152
7Przedmiot humanistyczny II
15215152
8Filozofia przyrody30230302
BPrzedmioty podstawowe960743903151051509075304524135120304523120904515204530457
1Wstęp do fizyki matematycznej757304530457E
2Algebra z geometrią604303030304E
3Analiza matematyczna604303030304E
4Wybrane zagad. matem. stosowanej604303030304E
5Podstawy fizyki12010606030306E30304
6Opracowanie danych doświadczalnych304151515154
7Laboratorium fiz. I45445152302
8Mechanika605303030305E
9Drgania i fale604303030304E
10Pole elektromagnet.105860453015430304E
11Projektowanie układów molek.4541515151515154
12Wstęp do programowania605154515455E
13Podst. prog. w języku C++604154515454
14Program. obiektowe604154515454
15Programowanie dla fizyków603154515453
CPrzedmioty kierunkowe6754631521012015154515154453030712090301515191057513453
1Fizyka układów elektrycznych452301530152E
2Metrologia fizyczna302151515152
3Fizyczne podstawy elektroniki453153015303
4Układy i sys. elektron.303151515153E
5Grafika inż.453153015303
6Mechanika płynów604303030304E
7Mechanika kwantowa I605303030305E
8Fizyka stat. i termod.755453045305E
9Wst. do fiz. atomowej454301530154E
10Wst. do fiz. fazy skond.604303030304E
11Laboratorium fiz. II45345453
12Metody mat. fizyki604303030304E
13Metody numeryczne I7543030153030154
DPrzedmioty specjalnościowe465453009015301515753015301118060152545159
1Fizyka materiałów90960303015430155E
2Nanotechnologie I455301530155E
3Nanotechnologie II6053015153015155E
4Materiały i nanotechnologie I
6043015153015154
5Materiały i nanotechnologie II
30330303
6Metody badawcze fizyki30330303
7Fizyka współczesna
454301530154
8Przedmiot wybieralny techn.
453153015303
9Przedmiot wybieralny specj.I
30430304
9Praktyka studen.11
10Przedmiot wybieralny specj.II
304151515154
EPrzedmioty związane z dyplomem352153053021
1Seminarium dyplomowe30630306
2Praca dyplomowa5155515
Razem249521011308552401954530150105304530180195454530165180751530180150306015301951651530302106045153050301530
249533046543543540533095
Egzaminy21343443
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny I
A1a Elementy prawa i ochr. wł. int.
A6 Komunikacja interpersonalna

Przedmiot humanistyczny II
A1a Zarządz.bezp. i hig. pracy
A1b Strategia rozwoju firmy

Przedmiot wybieralny techn.
D1 Modelowanie komput.
D3 Techniki multimedial.

Fizyka współczesna
D1a Elementy fiz.jądr.i kosmologii

Przedmiot wybieralny specj.II
D1a Przedmiot wybieralny IV

Materiały i nanotechnologie I
D1a Optyka użytkowa
D2a Przedmiot wybieralny II

Przedmiot wybieralny specj.I
D1a Przedmiot wybieral. III

Materiały i nanotechnologie II
D7b Przedmiot wybieralny III
D8 Przedmiot wybieralny I