Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Studia Doktoranckie WIiTCh          Specjalność: Inżynieria Chemiczna
Stopień: trzeci          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 11-06-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Dsemestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne180121516530230230215303302151
1III Język angielski15010150302302302302302
2III Etyka15115151E
3Przedmioty wybieralne pedagogiczne
15115151
BPrzedmioty podstawowe240146015150153045330245330215115303
4III Termodynamika chemiczna15115151E
5III Kinetyka Chemiczna15115151E
6III Nowe trendy w biotechnologii15115151E
7III Nowe trendy w technologii organicznej15115151E
8III Praktyka dydaktyczna (asystowanie)45145451
9III Praktyka dydaktyczna (prowadzenie zajęć)1359151051545330215115303
CPrzedmioty kierunkowe28519901951511514515460445154453151151
10III Procesy suszarnicze15115151E
11III Procesy adsorpcyjne30230302E
12III Pompy i wentylatory15115151E
13III Kinetyka procesów heterogenicznych15115151E
14III Analiza nieliniowa15115151E
15Przedmioty wybieralne kierunkowe
45345453E
16Przedmioty wybieralne w języku angielskim
30230302
18III Seminarium doktoranckie 130230151151
19III Seminarium doktoranckie 230230151151
20III Seminarium doktoranckie 330230151151
21III Konsultacje promotorskie30230151151
Razem705451651515037530454563045545454591590745304587551530154151
70512075135105120756015
Egzaminy1122223
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne pedagogiczne
A1b III Nowoczesne metody kształcenia
A2 III Pedagogika z dydaktyką

Przedmioty wybieralne kierunkowe
C1a III Bioinżynieria w ekologii i ochronie zdrowia
C1b III Egzergia procesów inżynierii chemicznej
C1c III Mechanika płynów
C1d III Metody rozwiązywania zagadnień brzegowych
C1e III Modelowanie jednoczesnego ruchu masy i ciepła
C1f III Modelowanie procesów w reaktorach chemicznych
C1g III Modelowanie reaktorów biochemicznych
C1i III Reakcje i procesy jednostkowe przy spiekaniu proszków
C1j III Wybrane procesy uszlachetniania powierzchni materiałów funkcjonalnych
C27 III Odnawialne źródła energii
C28 III Zintegrowane systemy zawierające różne nośniki energii odnawialnych
C29 III Metody badań znacznikowych
C30 III Metody obliczeniowe w inżynierii chemicznej
C31 III Suszenie bioproduktów
C32 III Nowe kierunki w budowie wymienników ciepła
C33 III Teoria chaosu
C34 III Zasady modelowania procesów
C35 III Termodynamika techniczna

Przedmioty wybieralne w języku angielskim
C1b III Rheology of disperse system
C1c III The properties of disperse systems
C1d III Theoretical basics of modern solid-liquid and liquid-liquid extraction processes