Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa          Specjalność: Inżynieria Procesów Technologicznych
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 25-06-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne15115151
1SI-2 Wychowanie fizyczne15115151
BPrzedmioty podstawowe1501245159045315607302
2SI-2_10 - Technologia chemiczna II45345453
3technologia chemiczna III (wyb)
304151515154
4przedmioty podstawowe wybieralne
75575453302
CPrzedmioty kierunkowe43531225601530105105451545151201515156016
5SI-2_01 - Dynamika procesowa6053015153015155E
6SI-2_02 - Optymalizacja procesowa453301530153E
7SI-2_03 – Projektowanie procesowe755304530455E
8SI-2_04 - Modelowanie przenoszenia energii masy i pędu302151515152
9SI-2_05 - Metody obliczeniowe w inżynierii chemicznej60430301515215152
10SI-2_06 - Kinetyka procesów heterogenicznych454301530154E
11SI-2_07 - Przepływy wielofazowe6043015153015154E
12SI-2_08 Niekonwencjonalne metody rozdzielania mieszanin302151515152
13SI-2_09 - Procesy adsorpcyjne302151515152
DPrzedmioty specjalnościowe28524135151201575751512301515630306
14SI-2_13_IPT - Inżynieria reaktorów biochemicznych604303030304E
15SI-2_14_IPT - Mieszanie w procesach technologicznych454301530154
16SI-2_15_IPT - Modelowanie układów rozproszonych6063015153015156E
17SI-2_16_IPT - Pompy i wentylatory6041530151530154E
18SI-2_17_IPT - Wysokosprawne wymienniki ciepła i masy606303030306E
EPrzedmioty związane z dyplomami1522151522
19SI-2_IPT - Seminarium dyplomowe15215152
22SI-2 - Praca dyplomowa magisterska2020
Razem900904059015302401202254515120153015045151590603030304530
900420375105
Egzaminy9441
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


przedmioty podstawowe wybieralne
B1 SI-2 Metody ilościowe w modelowaniu procesów
B1a SI-2_12a - Zasady modelowania procesów
B1b SI-2_12b Mieszanie burzliwe w inżynierii chemicznej i procesowej
B1c SI-2_12c - Zastosowanie sieci neuronowych
B1d SI-2_12d - Teoria katastrof
B1e SI-2_12e - Teoria chaosu deterministycznego
B1f SI-2_12f - Tendencje rozwojowe w teorii i technice suszenia
B1g SI-2_12g - Procesy przenoszenia w układach niejednorodnych
B1h SI-2_12h - Procesy przepływowe z reakcją chemiczną
B2 SI-2 Rachunek wariacyjny
B3 SI-2 Statystyka II
B3i SI-2_12i Ciecze jonowe
B14 SI-2_ASPEN II

technologia chemiczna III (wyb)
B2a SI-2_11a - Nowoczesne materiały polimerowe
B2b SI-2_11b - Procesy utleniające w technologii organicznej
B2c SI-2_11c - Wysokotemperaturowa transformacja węglowodorów