Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Biotechnologia          Specjalność: Biotechnologia Przemysłowa i w Ochronie Środowiska
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 25-06-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Bsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne6041515301515215152
1SB-2_01 Angielska terminologia techniczna II30230151151
2SB-2_02 Ustawodawstwo polskie w ochronie środowiska15115151
3SB-2 Wychowanie fizyczne15115151
BPrzedmioty podstawowe15010451530603015151551515455
4SB-2_03 Wybrane działy chemii fizycznej4531530151302
5SB-2_04 Wybrane działy chemii organicznej4531515151515153
6SB-2 Biochemia kwasów nukleinowych15115151
7SB-2_05 Wybrane działy chemii analitycznej302151515152
8SB-2 PCR i bioanalityka15115151
CPrzedmioty kierunkowe34525120105153075904515113060307514
9SB-2_06 Laboratorium wybranych działów biotechnologii60460604
10SB-2 Genomika II30230302E
11SB-2_07 Technologia produkcji spożywczej30330303E
12SB-2_08 Technologia materiałów polimerowych30330303E
13SB-2_09 Modelowanie molekularne302151515152
14SB-2_10 Modelowanie procesów biotechnologicznych453301530153
15SB-2_Metody badania zwiazków chemicznych604154515454
16wybieralne kierunkowe technologiczne
30230302
17wybieralne kierunkowe inżynieryjne
30230302
DPrzedmioty specjalnościowe31527751054590753030127530745308
18SB-2_14 Projekt technologiczno-procesowy45645456
19SB-2_15 Biopaliwa453153015303
20SB-2_16 Biomateriały nieorganiczne15215152E
21SB-2_17 Biomateriały organiczne15215152E
22SB-2_18 Biotechnologia przemysłowa II30330303
23SB-2_19 Laboratorium surowców i produktów biotechnologicznych75575755
24przedmioty wybieralne specjalnościowe
90690302302302
EPrzedmioty związane z dyplomami3024301521522
25SB-2 Seminarium dyplomowe30430152152
26SB-2 Praca dyplomowa magisterska2020
Razem90090255302401575285210159015603045151503018030454530
90039042090
Egzaminy541
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


wybieralne kierunkowe inżynieryjne
C1 SB-2 Metody ilościowe w modelowaniu procesów
C2 SB-2 Rachunek wariacyjny
C13a SB-2_13a Koncepcja biorafinerii i platformy chemicznej
C13b SB-2_13b Aparatura w inżynierii bioprocesów
C13d SB-2_13d Zasady rozdzielania mieszanin

wybieralne kierunkowe technologiczne
C3 SB-2 Statystyka II
C12a SB-2_12a Witaminy
C12b SB-2_12b Oleje roślinne
C12c SB-2_12c Związki zapachowe pochodzenia naturalnego
C12e SB-2_12e Węglowodany
C12f SB-2_12f Biologicznie czynne surowce roślinne
C12g SB-2_12g Bioaktywne związki organiczne
C13 SB-2_12h Konwersja biomasy i biorafinerie

przedmioty wybieralne specjalnościowe
D1 SB-2_20m Suplementy diety
D1 SB-2_Fotochemia-podstawy i zastosowanie
D1 SB-2_Biotechnologia w farmacji
D2 SB-2_20n Zioła w medycynie
D20a SB-2_20a Nowoczesne pestycydy
D20b SB-2_20b Techniki konserwacji żywności
D20c SB-2_20c Zastosowania mikrobiologii w przemyśle
D20d SB-2_20d Biosensory
D20f SB-2_20g Suszenie bioproduktów
D20g SB-2_20h Enzymy w przemyśle spożywczym
D20h SB-2_20i Biokosmetyki
D20i SB-2_20j Biosurowce, właściwości i zastosowania
D20k SB-2_20l Kosmetyki naturalne
D25 SB-2_Chemia biokoordynacyjna II
D26 SB-2_Elementy teorii węzłów