Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Technologia Chemiczna          Specjalność: Chemia i Technologia Kosmetyków (4sem)
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 25-06-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIIIIV
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne4041010201010210102
1NT-2_05_CTK Angielska terminologia techniczna II20220101101
2NT-2_06_02_CTK - Ustawodawstwo polskie w ochronie środowiska10110101
3NT-2 Wychowanie fizyczne10110101
BPrzedmioty podstawowe1001240603045910153
4NT-2_07_03_CTK - Wybrane działy chemii organicznej253101510153
5NT-2_08_04_CTK - Wybrane działy chemii nieorganicznej253101510153
6NT-2_CTK - Wybrane działy chemii analitycznej253101510153
7NT-2_10_CTK - Wybrane działy chemii fizycznej253101510153
CPrzedmioty kierunkowe340461955520403010040201010303036515302013
7NT-2_01_CTK Podstawy technologii chemicznej5082010202010208E
8NT-2_02_CTK Wybrane zagadnienia z inżynierii i aparatury chemicznej306201020106
9NT-2_03_CTK - Surowce i procesy technologii organicznej7084020104020108E
10NT-2_04_CTK Kinetyka i termodynamika reakcji enzymatycznycznych20520205
11NT-2_11_07_CTK - Inżynieria reaktorów chemicznych303151515153E
12NT-2_12_08_CTK Zjawiska powierzchniowe i kataliza przemysłowa30330303
13NT-2_13_09_CTK - Modelowanie procesów technologicznych30230302
14NT-2_14_CTK - Podstawy biotechnologii30230302
15NT-2_15_CTK - Ochrona środowiska w technologii chemicznej20220202
16wybieralne kierunkowe techniczne (wyb)
30730103204
DPrzedmioty specjalnościowe300347014030604010020163040201030208
17NT-2_17_CTK - Projekt technologiczno-procesowy30630306
18NT-2_18_CTK - Fizykochemia form kosmetycznych607204020407E
19NT-2_19_CTK - Technologia kosmetyków607204020407E
20NT-2_20_CTK Towaroznawstwo wyrobów małotonażowych403103010303E
21NT-2_21_CTK Ustawodawstwo i bezpieczeństwo stosowania kosmetyków10110101
22NT-2_22_CTK - Chemia surowców kosmetycznych404103010304E
23przedmioty wybieralne specjalnościowe
60660202202202
EPrzedmioty związane z dyplomami2024201021022
24NT-2_24_CTK Seminarium dyplomowe20420102102
28NT-2 Praca dyplomowa magisterska2020
Razem8001203156522070130100402010103011014530301052555306030303030
80018028527560
Egzaminy7232
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


wybieralne kierunkowe techniczne (wyb)
C5a NT-2_16_CTK - Repetytorium z matematyki wyższej
C5b NT-2_16_12a_CTK - Związki heteroaromatyczne
C5c NT-2_16_12b_CTK Wstęp do technologii materiałów wybuchowych
C5d NT-2_16_12c_CTK - Toksykologia
C5h NT-2_16_12g_CTK - Kataliza przemysłowa - dziś i jutro
C5i NT-2_16_12h_CTK - Polymer Additives
C5j NT-2_16_12i_CTK - Fotochemia stosowana
C5k NT-2_16_12k_CTK Laboratorium nowoczesnych metod chromatograficznych II
C5l NT-2_16_12l_CTK - Preparatywna i analityczna chromatografia
C5m NT-2_16_12m_CTK Chemia nieorganiczna pierwiastków przejściowych
C5n NT-2_16_12n_CTK - Reakcje i przemiany w ciele stałym
C5p NT-2_16_12p_CTK Fizyczne i fizykochemiczne podstawy metod analizy chemicznej
C5r NT-2_16_12s_CTK - Trujące substancje roślinne
C5s NT-2_16_36a_CTK - Funkcjonalne dodatki do żywności

przedmioty wybieralne specjalnościowe
D6a NT-2_23_18e_CTK - Kosmetyki anti-age
D6b NT-2_23a_CTK - Fitokosmetyki
D6c NT-2_23b_CTK - Materiały konserwatorskie
D6d NT-2_23c_CTK - Preparaty psychotropowe
D6f NT-2_23f_CTK - Kosmetyki promieniochronne
D6h NT-2_23h_CTK - Antybiotyki
D6i NT-2_23i_CTK - Witaminy
D6l NT-2_23l_CTK - Związki powierzchniowo czynne
D6m NT-2_23m_CTK - Chemia koloidów
D6n NT-2_23n_CTK Fizykochemia emulsji
D6o NT-2_23o_CTK Surowce naturalne w produktach kosmetycznych
D6p NT-2_23p_CTK Ekstrakcja
D6q NT-2_23r_CTK Środki zapachowe
D6r NT-2_23s_CTK Kosmetyki do higieny i pielęgnacji włosów
D6s NT-2_23t_CTK Barwniki i pigmenty w kosmetyce
D6t NT-2_23u_CTK Wyroby perfumeryjne