Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Technologia Chemiczna          Specjalność: Chemia i Technologia Kosmetyków
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 25-06-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne6041515301515215152
1ST-2_05_CTK - Angielska terminologia techniczna II30230151151
2ST-2_06_02_CTK - Ustawodawstwo polskie w ochronie środowiska15115151
3ST-2 Wychowanie fizyczne15115151
BPrzedmioty podstawowe18012601204590915303
4ST-2_07_03_CTK - Wybrane działy chemii organicznej453153015303
5ST-2_08_04_CTK - Wybrane działy chemii nieorganicznej453153015303
6ST-2_CTK Wybrane działy chemii analitycznej453153015303
7ST-2_10_CTK - Wybrane działy chemii fizycznej453153015303
CPrzedmioty kierunkowe210161051530603037515306013
8ST-2_11_07_CTK - Inżynieria reaktorów chemicznych303151515153E
9ST-2_12_08_CTK Zjawiska powierzchniowe i kataliza przemysłowa30330303
10ST-2_13_09_CTK - Modelowanie procesów technologicznych30230302
11ST-2_14_CTK - Podstawy biotechnologii30230302
12ST-2_15_CTK - Ochrona środowiska w technologii chemicznej30230302
13wybieralne kierunkowe techniczne (wyb)
60460604
DPrzedmioty specjalnościowe4203410518045906012030164560301045308
14ST-2_17_CTK - Projekt technologiczno-procesowy45645456
15ST-2_18_CTK - Fizykochemia form kosmetycznych907306030607E
16ST-2_19_CTK - Technologia kosmetyków907306030607E
17ST-2_20_CTK - Towaroznawstwo wyrobów małotonażowych453153015303E
18ST-2_21_CTK Ustawodawstwo i bezpieczeństwo stosowania kosmetyków15115151
19ST-2_22_CTK - Chemia surowców kosmetycznych454153015304E
20przedmioty wybieralne specjalnościowe
90690302302302
EPrzedmioty związane z dyplomami3024301521522
21ST-2_CTK Seminarium dyplomowe30430152152
22ST-2_25_CTK Praca dyplomowa2020
Razem900902853030075210150210453013530903012030454530
90040540590
Egzaminy532
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


wybieralne kierunkowe techniczne (wyb)
C1 ST-2_12zd Ciecze jonowe
C1 ST-2 Metody ilościowe w modelowaniu procesów
C1 ST-2_Fotopolimeryzacja i fotochemia polimerów
C2 ST-2 Rachunek wariacyjny
C2a ST-2_16_12a_CTK - Związki heteroaromatyczne
C2b ST-2_16_12b_CTK Wstęp do technologii materiałów wybuchowych
C2c ST-2_16_12c_CTK - Toksykologia
C2e ST-2_16_12e_CTK Modelowanie molekularne procesów katalitycznych
C2g ST-2_16_12g_CTK Kataliza przemysłowa - dziś i jutro
C2h ST-2_16_12h_CTK Polymer Additives
C2i ST-2_16_12i_CTK Fotochemia Stosowana
C2j ST-2_16_12k_CTK Laboratorium nowoczesnych metod chromatograficznych II
C2k ST-2_16_12l_CTK Preparatywna i analityczna chromatografia cieczowa
C2l ST-2_16_12m_CTK Chemia nieorganiczna pierwiastkow przejsciowych
C2m ST-2_16_12n_CTK Reakcje i przemiany w ciele stałym
C2o ST-2_16_12p_CTK Fizyczne i fizykochemiczne podstawy metod analizy chemicznej
C2q ST-2_16_12s_CTK Trujące substancje roślinne
C2r ST-2_16_37a_CTK Funkcjonalne dodatki do żywności
C2s ST-2_16_CTK - Repetytorium z matematyki wyższej
C3 ST-2 Statystyka II

przedmioty wybieralne specjalnościowe
D1 ST-2_18m Suplementy diety
D1a ST-2_23_18e_CTK - Kosmetyki anti-age
D1b ST-2_23a CTK - Fitokosmetyki
D1c ST-2_23c_CTK - Preparaty psychotropowe
D1d ST-2_23d_CTK - Kosmetyczne koloranty
D1e ST-2_23f_CTK - Kosmetyki promieniochronne
D1f ST-2_23g_CTK - Środki ochrony roślin
D1g ST-2_23h_CTK - Antybiotyki
D1h ST-2_23i_CTK - Witaminy
D1i ST-2_23m_CTK Chemia koloidów
D1j ST-2_23n_CTK Fizykochemia emulsji
D1k ST-2_23o_CTK Surowce naturalne w produktach kosmetycznych
D1l ST-2_23p_CTK Ekstrakcja
D1m ST-2_23r_CTK Środki zapachowe
D1n ST-2_23s_CTK Kosmetyki do higieny i pielęgnacji włosów
D1o ST-2_23u_CTK Wyroby perfumeryjne
D2 ST-2_18n Zioła w medycynie
D10c ST-2_23b_CTK - Materiały konserwatorskie
D10l ST-2_23l_CTK Związki powierzchniowo czynne
D10s ST-2_23t_CTK Barwniki i pigmenty w kosmetyce
D22 IPS2015_Wybrane technologie nowoczesnych paliw