Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Technologia Chemiczna          Specjalność: Analityka Przemysłowa i Środowiskowa
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 25-06-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne6041515301515215152
1ST-2_01_APiS Angielska terminologia techniczna II30230151151
2ST-2_02 - Ustawodawstwo polskie w ochronie środowiska15115151
3ST-2 Wychowanie fizyczne15115151
BPrzedmioty podstawowe18012601204590915303
4ST-2_03 - Wybrane działy chemii organicznej453153015303
5ST-2_04 - Wybrane działy chemii nieorganicznej453153015303
6ST-2_05_APiS Wybrane działy chemii analitycznej453153015303
7ST-2_06_APiS - Wybrane działy chemii fizycznej453153015303
CPrzedmioty kierunkowe210161051530603037515306013
8ST-2_07 - Inżynieria reaktorów chemicznych303151515153E
9ST-2_08 Zjawiska powierzchniowe i kataliza przemysłowa30330303
10ST-2_09_APiS - Modelowanie procesów technologicznych30230302
11ST-2_10 - Podstawy biotechnologii30230302
12ST-2_11_APiS - Ochrona srodowiska w technologii chemicznej30230302
13wybieralne kierunkowe techniczne
60460604
DPrzedmioty specjalnościowe4203490165304590603030301630135301045308
14ST-2_13_APiS - Projekt technologiczno - procesowy45645456
15ST-2_14_APiS - Podstawy analityki środowiskowej II606303030306E
16ST-2_15_APiS - Analityka śladowa w badaniach środowiska603154515453E
17ST-2_16_APiS Fizyczne i fizykochemiczne podstawy metod analizy chemicznej30430304E
18ST-2_17_APiS - Chemometria II30430304
19ST-2_18_APiS - Kontrola jakości produktów60260602
20ST-2_19_APiS - Pomiary emisji zorganizowanej do atmosfery II453153015303E
21przedmioty wybieralne specjalnościowe
90690302302302
EPrzedmioty związane z dyplomami3024301521522
22ST-2_APiS Seminarium dyplomowe30430152152
23ST-2_22 - Praca dyplomowa2020
Razem90090270302853075210150120304530120301653012030454530
90034546590
Egzaminy523
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


wybieralne kierunkowe techniczne
C1 ST-2_Fotopolimeryzacja i fotochemia polimerów
C1 ST-2 Metody ilościowe w modelowaniu procesów
C1 ST-2_12zd Ciecze jonowe
C1a ST-2_12a - Związki heteroaromatyczne
C1b ST-2_12b - Wstęp do technologii materiałów wybuchowych
C1c ST-2_12c - Toksykologia
C1d ST-2_12e Modelowanie molekularne procesów katalitycznych
C1e ST-2_12g - Kataliza przemysłowa - dziś i jutro
C1f ST-2_12h - Polymer Additives
C1g ST-2_12i - Fotochemia stosowana
C1i ST-2_12k Laboratorium nowoczesnych metod chromatograficznych II
C1j ST-2_12l Preparatywna i analityczna chromatografia cieczowa
C1k ST-2_12m - Chemia nieorganiczna pierwiastków przejściowych
C1l ST-2_12n - Reakcje i przemiany w ciele stałym
C1m ST-2_12o Aspekty fizykochemiczne przeróbki surowców mineralnych i odpadowych
C1n ST-2_12p Fizyczne i fizykochemiczne podstawy metod analizy chemicznej
C1p ST-2_12s - Trujące substancje roślinne
C1q ST-2_12t - Biomateriały metaliczne i ceramiczne
C1r ST-2_12u - Praktyczne planowanie eksperymentu
C1s ST-2_12w - Wybrane czystsze technologie
C1t ST-2_12y Budowa i działanie wybranych urządzeń labolatoryjnych
C1u ST-2_12z - Raport badawczy
C1v ST-2_12za - SPC w inżynierii jakości
C1w ST-2_12zb - Sześć sigma
C2 ST-2 Rachunek wariacyjny
C3 ST-2 Statystyka II
C12v ST-2_12zc REACH w praktyce przemysłowej

przedmioty wybieralne specjalnościowe
D1 ST-2 Analityka związków naturalnych nowoczesnymi technikami chromatograficznymi
D1 ST-2_19m Zanieczyszczenia przemysłowe i ich usuwanie
D2 ST-2_20h Specjacja chemiczna
D3 ST-2_20i Chemia zmysłów
D4 ST-2_20j Analityka pigmentów betalain
D5 ST-2_20k Podstawy analityki cukrów
D9b ST-2_20c_APiS - Metody oceny ekologicznej i LCA
D9d ST-2_20e_APiS - System zarządzania jakością w laboratorium
D9e ST-2_20f_APiS - Monitoring zanieczyszczeń wód i powietrza