Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Transport          Specjalność: Transport lotniczy
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 02-06-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TRAsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
BPrzedmioty podstawowe456212421246
1Matematyka stosowana304151515154E
2Metody matematyczne w transporcie15269692
CPrzedmioty kierunkowe240251144530516945211445303011
1Mechanika stosowana303151515153
2Strategie rozwoju transportu15296962
3Zintegrowane systemy logistyczne302151515152
4Modelowanie procesów transportowych303151515153E
5Systemy teleinformatyczne w transporcie4551515151515155
6Niezawodność i bezpieczeństwo w systemach transportowych304151515154E
7Zarządzanie i sterowanie w systemach transportowych303151515153
8Pomiary i prognozowanie ruchu i przewozów303151515153
DPrzedmioty specjalnościowe25525144219015154996601530306
1Podstawy transportu lotniczego304151515154E
2Infrastruktura transportu lotniczego454153015304E
3Zarządzanie i sterowanie ruchem lotniczym302151515152
4Eksploatacja lotnisk302151515152E
5Bezpieczeństwo i niezawodność ruchu lotniczego15115151
6Ochrona środowiska w transporcie lotniczym15296962
7Prawo lotnicze15215152E
8Przedmioty do wyboru
758453015230306
EPrzedmioty związane z dyplomem3026301551521
1Praca przejściowa15515155
2Seminarium dyplomowe15115151
3Praca dyplomowa2020
Razem57082279120301419069212060153030159921602030153027
57018013518075
Egzaminy7313
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty do wyboru
D1b Mechanika lotu
D1d Systemy nawigacyjne
D1e Metody oceny jakości w transporcie lotniczym