Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Transport          Specjalność: Systemy transportowe i logistyczne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 02-06-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TRAsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
BPrzedmioty podstawowe456212421246
1Matematyka stosowana304151515154E
2Metody matematyczne w transporcie15269692
CPrzedmioty kierunkowe28530129753051694521146030303016
1Mechanika stosowana303151515153
2Strategie rozwoju transportu15296962
3Zintegrowane systemy logistyczne454153015152152E
4Modelowanie procesów transportowych303151515153E
5Systemy teleinformatyczne w transporcie4551515151515155
6Niezawodność i bezpieczeństwo w systemach transportowych304151515154E
7Zarządzanie i sterowanie w systemach transportowych303151515153
8Pomiary i prognozowanie ruchu i przewozów303151515153
9Przedmioty do wyboru
303151515153
DPrzedmioty specjalnościowe2852813512030151547590154515309
1Inteligentne systemy transportowe454153015304E
2Inteligentne systemy logistyczne454153015304E
3Telematyka w transporcie i logistyce303151515153
4Logistyka miejska304151515154E
5Ochrona środowiska w transporcie i logistyce303151515153E
6Zarządzanie w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym302151515152
7Przedmioty do wyboru
758453015230306
EPrzedmioty związane z dyplomem3026301551521
1Praca przejściowa15515155
2Seminarium dyplomowe15115151
3Praca dyplomowa2020
Razem6459028512915081906921207530453020751590204515153030
645180180180105
Egzaminy83221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty do wyboru
C1b Inteligencja komputerowa
C1d Sieci neuronowe
D1b Metody optymalizacji
D1d Sztuczna inteligencja w transporcie i logistyce
D1e Green logistics - platforma europejska
D1f Inteligentne systemy logostyki miejskiej
D1g Sterowanie dyspozytorskie w transporcie zbiorowym