Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Transport          Specjalność: Bez specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 02-06-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TRAsemestry
IIIIIIIVVVIVII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne3601710524015753015860230604602301
1Język obcy1505150301301301301301E
2Technologia informacyjna303151515153
3Wychowanie fizyczne90390301301301
4Teoria podejmowania decyzji30230302
5Etyka i ochrona wartości intelektualnych30230302
6Podstawy psychologii i socjologii30230302
BPrzedmioty podstawowe69062345172.567.59015105753018120753030152410522.537.51515305
1Matematyka ogólna1058456045608E
2Matematyka stosowana304157.57.5157.57.54E
3Metody probabilistyczne606303030306E
4Badania operacyjne909603045415305E
5Fizyka6063015153015156E
6Informatyka455153015305
7Informatyka stosowana605303030305
8Nauka o materiałach (materiałoznawstwo)6053015153015155E
9Mechanika techniczna90730301515303015157E
10Podstawy aeromechaniki302151515152
11Podstawy ekonomii i marketingu605451545155E
CPrzedmioty kierunkowe795684201503012075303041530475301511150753015231204560152130305
1Wprowadzenie do systemów transportowych454301530154E
2Organizacja i zarządzanie605303030305
3Metrologia454153015304
4Grafika inżynierska i systemy multimedialne604303030304
5Podstawy elektrotechniki i techniki mikroprocesorowej6053015153015155
6Podstawy telekomunikacji i elektroniki7553030153030155
7Podstawy automatyki6053015153015155
8Inżynieria ruchu6053015153015155E
9Podstawy eksploatacji technicznej303151515153
10Infrastruktura transportu90960303015430155E
11Sterowanie ruchem606303030306E
12Zintegrowane systemy transportowe605303030305
13Prawo i polityka transportowa454301530154E
14Ergonomia w transporcie454301530154
DPrzedmioty specjalnościowe420382403060906030815030902630304
1Systemy logistyczne907603060307
2Ekonomika transportu7584515153015415154E
3Budowa maszyn i środki techniczne transportu9084515303015415304E
4Procesy technologiczne w transporcie454301530154
5Planowanie sieci transportowych606303030306E
6Ochrona środowiska w transporcie604303030304
7Praktyka zawodowa11
EPrzedmioty związane z dyplomem180257510530304457521
1Seminarium dyplomowe
30130301
2Przedmioty wybieralne
150975753030445455E
3Praca dyplomowa1515
Razem24452101185697.597.5285180210105753013513530601530210112.537.51530165135303015301801056015301803030903010575303030
2445390375375375360330240
Egzaminy182333331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Seminarium dyplomowe
E1a Seminarium dyplomowe - Inteligentne systemy transportowe i logistyczne (ITS-ILS)
E1b Seminarium dyplomowe - Organizacja i ekonomika transportu i logistyki
E1c Seminarium dyplomowe - Planowanie rozwoju systemów transportowych
E1d Seminarium dyplomowe - Transport lotniczy

Przedmioty wybieralne
E1a Infrastruktura transportu lotniczego
E1b Przewozy lotnicze w Polsce i na świecie
E1c Zarządzanie mobilnością
E1d Modelowanie podróży
E1e Sterowanie ruchem lotniczym
E1f Podstawy prawa lotniczego
E1g Regionalne sieci transportowe
E1h Miejski transport publiczny
E1i Inteligentne zintegrowane systemy transportowe
E1j Zintegrowane inteligentne systemy logistyczne
E1k Logistyka w przedsiębiorstwie
E1l Organizacja przewozów lądowych i lotniczych
E1m Efektywność przedsięwzięć transportowych i logistycznych
E1n Inteligentne systemy doradcze i ekspertowe
E1o Nowoczesne rozwiązania w systemach transportowych i logistycznych
E4 Nowoczesne rozwiązania dla zrównoważonego transportu w metropoliach
E4 Transport kolejowy w Polsce i na świecie
E5 Technika i organizacja ruchu kolejowego
E5 Analizy równoważności w transporcie metropolitalnym
E6 Efektywność przedsięwzięć dla zrównoważenia transportu
E6 Utrzymanie infrastruktury kolejowej
E7 Integracja transportu w metropoliach
E7 Koleje dużych prędkości