Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Zastosowania informatyki w budownictwie
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 02-06-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe2102810515906015451530301015153
2Wytrzymałość materiałów II304151515154E
3Mechanika budowli II305151515155E
4Teoria sprężystości i plastyczności303151515153
5Metody komputerowe w inżynierii lądowej303151515153E
6Konstrukcje betonowe II305151515155E
7Konstrukcje metalowe II305151515155E
8Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe31532180301051515275451090156020
9Metody matematyczne techniki302151515152
10Reologia15215152
11Ustroje powierzchniowe w budownictwie304151515154
12Wybrane zagadnienia informatyki302151515152
13Komputerowe wspomaganie projektowania455153015305E
14Inteligencja obliczeniowa, zastosowania w budownictwie15215152
15Algorytmy i struktury danych302151515152
16Konstrukcje inżynierskie i systemy ich obliczeń455153015305E
17Informatyka w transporcie i logistyce15115151
18Zastosowanie informatyki w budownictwie drogowym304151515154E
19Trwałość konstrukcji15215152
20Ochrona środowiska w budownictwie15115151
EPrzedmioty związane z dyplomem752730153030153027
21Przedmioty do wyboru - dyplomowe
606303030306
22Seminarium dyplomowe15115151
23Praca dyplomowa2020
Razem6309033060150909030154520105453020901560204515301530
630180180165105
Egzaminy93321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty do wyboru - dyplomowe
E1a Bazy danych
E1b Zintegrowane systemy zarządzania
E1c Interakcja konstrukcji z podłożem
E1d Modelowanie konstrukcji inżynierskich
E1f Budowa systemów symulacji komputerowych - narzędzia i metody