Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Mosty i budowle podziemne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 02-06-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe2102810515906015451530301015153
2Wytrzymałość materiałów II304151515154E
3Mechanika budowli II305151515155E
4Teoria sprężystości i plastyczności303151515153
5Metody komputerowe w inżynierii lądowej303151515153E
6Konstrukcje betonowe II305151515155E
7Konstrukcje metalowe II305151515155E
8Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe3753819515165151526015301090902030306
9Zastosowanie informatyki w konstrukcjach mostowych15215152
10Mechanika i aerodynamika budowli15115151
11Konstrukcje sprężone II303151515153
12Mosty betonowe607303030307E
13Mosty metalowe i zespolone607303030307E
14Mosty specjalne303151515153
15Tunele i przejścia podziemne454301530154E
16Technologia robót mostowych302151515152
17Utrzymanie i remonty mostów303151515153
18Przedmioty wybieralne
60630301515315153
EPrzedmioty związane z dyplomem1521151521
19Seminarium dyplomowe15115151
20Praca dyplomowa2020
Razem63090315303025590151560209015602090902045154530
630180165180105
Egzaminy93321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne
D20a Estetyka konstrukcji mostowych
D20b Posadowienie konstrukcji mostowych