Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Mosty i budowle podziemne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 02-06-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270221503015751353015601915153
2Wytrzymałość materiałów II303151515153E
3Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
4Mechanika budowli II303151515153E
5Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
6Podstawy projektowania i niezawodności15115151
7Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
8Konstrukcje betonowe II303151515153E
9Konstrukcje metalowe II303151515153E
10Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe525362851522545608225151502615152
11Zastosowanie informatyki w konstrukcjach mostowych302151515152
12Mechanika budowli III (dynamika budowli)303151515153E
13Podstawy projektowania i niezawodności15215152
14Geotechnika II302151515152
15Konstrukcje sprężone II302151515152
16Mosty betonowe604303030304E
17Mosty metalowe453301530153E
18Mosty zespolone454301530154E
19Mosty specjalne603303030303
20Tunele i przejścia podziemne604303030304
21Technologia robót mostowych452301530152
22Utrzymanie i remonty mostów302151515152
23Ochrona środowiska w budownictwie302151515152
24Hydraulika koryt otwartych15115151
EPrzedmioty związane z dyplomem105294530303015415301525
25Przedmioty związane z dyplomami
75845303015415154
26Seminarium dyplomowe30130301
27Praca dyplomowa2020
Razem93090495303045330195303012030255151653045304530
930375435120
Egzaminy9441
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty związane z dyplomami
E1a Mosty metalowe
E1b Mosty zespolone i tunele
E1c Mosty betonowe