Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Drogi, ulice i autostrady
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 02-06-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe2102910515906015451530301015154
2Wytrzymałość materiałów II304151515154E
3Mechanika budowli II305151515155E
4Teoria sprężystości i plastyczności303151515153
5Metody komputerowe w inżynierii lądowej303151515153E
6Konstrukcje betonowe II305151515155E
7Konstrukcje metalowe II305151515155E
8Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi304151515154E
DPrzedmioty specjalnościowe3603521015612915152751530101056692015153
9Autostrady, węzły i skrzyżowania455301530155E
10Inżynieria ruchu75745303015315154E
11Nawierzchnie drogowe specjalne303151515153
12Ulice304151515154E
13Podstawy planowania przestrzennego15215152
14Planowanie układów komunikacyjnych302151515152
15Statystyka matematyczna w inżynierii302151515152
16Geotechnika komunikacyjna303156915693
17Mosty II454301530154
18Ekonomika budownictwa drogowego303151515153
EPrzedmioty związane z dyplomem45231530153023
19Przedmioty wybieralne
302151515152
20Seminarium dyplomowe15115151
21Praca dyplomowa2020
Razem645903456061521990151560201051560201056692045303030
645180180180105
Egzaminy93321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne
E1a Technologia robót i utrzymanie dróg
E1b Estetyka w projektowaniu dróg
E1c Komunikacja miejska