Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Drogi, ulice i autostrady
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 02-06-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270221503015751353015601915153
2Wytrzymałość materiałów II303151515153E
3Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
4Mechanika budowli II303151515153E
5Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
6Podstawy projektowania i niezawodności15115151
7Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
8Konstrukcje betonowe II303151515153E
9Konstrukcje metalowe II303151515153E
10Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe54040292.51522.5151957515458187.522.5135263015156
11Autostrady, węzły i skrzyżowania604303030304
12Inżynieria ruchu1207601545301515330304E
13Nawierzchnie drogowe specjalne453301530153
14Ulice II45322.522.522.522.53
15Podstawy planowania przestrzennego15115151
16Planowanie układów komunikacyjnych604303030304E
17Drogi kolejowe303151515153
18Statystyka matematyczna w inżynierii303151515153
19Geotechnika w budownictwie drogowym303157.57.5157.57.53
20Mosty II453301530153E
21Ekonomika budownictwa drogowego303151515153
22Ochrona środowiska w budownictwie drogowym303151515153
EPrzedmioty związane z dyplomem7525301530303041521
23Przedmioty wybieralne - dyplomowe
604303030304
24Seminarium dyplomowe15115151
25Praca dyplomowa2020
Razem91590487.53052.545300225304510530217.522.51653045303030
915405405105
Egzaminy8431
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne - dyplomowe
E1a Estetyka w projektowaniu dróg
E1b Komunikacja miejska
E1c Analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego
E1e ITS w zarządzaniu ruchem
E1f Komputerowe wspomaganie projektowania nawierzchni