Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Drogi kolejowe
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 02-06-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270221503015751353015601915153
2Wytrzymałość materiałów II303151515153E
3Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
4Mechanika budowli II303151515153E
5Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
6Podstawy projektowania i niezawodności15115151
7Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
8Konstrukcje betonowe II303151515153E
9Konstrukcje metalowe II303151515153E
10Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe555402703052.5202.560157.537.5816522.5142.526451522.522.56
11Transport kolejowy302151515152
12Nawierzchnie szynowe453157.522.5157.522.53
13Linie kolejowe90645453015315303E
14Stacje kolejowe604303030304E
15Technologia budowy i utrzymania kolei453157.522.5157.522.53E
16Urządzenia sterowania ruchem kolejowym303151515153
17Pojazdy szynowe301151515151
18Planowanie układów komunikacyjnych604303030304E
19Statystyka matematyczna w inżynierii303151515153
20Geotechnika w budownictwie kolejowym303157.57.5157.57.53
21Mosty II453301530153E
22Ekonomika budownictwa komunikacyjnego302151515152
23Ochrona środowiska w budownictwie kolejowym303151515153
EPrzedmioty związane z dyplomem752560156041521
24Przedmioty wybieralne - dyplomowe
60460604
25Seminarium dyplomowe15115151
26Praca dyplomowa2020
Razem930904954582.530277.52101537.53097.53022522.5142.530603022.537.530
930390390150
Egzaminy10442
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne - dyplomowe
E1a Dynamika nawierzchni szynowych
E1b Koleje niekonwencjonalne
E1c Miejskie nawierzchnie szynowe
E1d Organizacja ruchu kolejowego
E27 Budowa i wzmacnianie podtorza