Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Informatyka          Specjalność: bez specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 26-05-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Infosemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe13527603035106030351027
30Seminarium dyplomowe10210102
31Praca dyplomowa - projekt inżynierski5155515
32S7 obieralne
1201060303060303010
PKPrzedmioty kierunkowe1470136735151204201804515301460451512120307515231206060232103010575301801057534
1Zagadnienia spoleczne i zawodowe informatyki304151515154
1Praktyka zawodowa44
7Wstęp do programowania60103030303010E
10Metody obliczeniowe6063015153015156E
11Metody programowania606303030306E
13Algorytmy i struktury danych606303030306E
14Mikroprocesory i mikrokontrolery606303030306E
15Systemy operacyjne606303030306E
17Grafika komputerowa i multimedia6053015153015155
18Programowanie obiektowe606303030306E
19Architektury systemów komputerowych606303030306E
20Sieci komputerowe606303030306E
22Podstawy baz danych605303030305
23Inżynieria programowania6063015153015156E
24Systemy wbudowane604303030304E
25S5 obieralne
300201509060150906020
26Sztuczna inteligencja6053015153015155E
27S6 obieralne
300251509060150906025
POPrzedmioty ogólne24014451951560460330230230153
2Język angielski1208120302302302302
3Wychowanie fizyczne60260301301
4Metodyka studiowania15115151
28Metody autoprezentacji302151515152
29Ekonomiczno-prawne aspekty działalności inżynierskiej15115151
PPPrzedmioty podstawowe450372251204560757512904545153030530305
5Analiza matematyczna i algebra liniowa906454545456E
6Fizyka606303030306E
8Matematyka dyskretna605303030305E
9Elektrotechnika6053015153015155
12Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej605303030305E
16Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka605303030305E
21Komputerowa analiza systemów pomiarowych605303030305
Razem229521410653301655102151013515030301501054545153015030301051530150306090302103010575301801057534901530351030
2295315360330330420360180
Egzaminy17344321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


S7 obieralne
PD32a Systemy gridowe
PD32b Obliczenia naturalne
PD32d Elastyczne i rozmyte kwerendy do baz danych
PK32c Sieciowe systemy informacyjne

S5 obieralne
PK25a Współczesne bazy danych
PK25b Programowanie w języku Java
PK25c Języki assemblera
PK25d Komputerowa technika pomiarowa
PK25e Technologie obiektowe
PK25f Projektowanie systemów cyfrowych
PK25g Symulacja komputerowa
PK25h Matlab i jego zastosowania
PK25i Komputerowe systemy wspomagania decyzji

S6 obieralne
PK27a Komputerowa analiza danych
PK27b Komputerowe systemy sterowania
PK27c UML i jego zastosowania
PK27d Przetwarzanie rozproszone i równoległe
PK27e Inżynieria systemów informacyjnych
PK27f Techniki internetowe
PK27g Systemy odporne na błędy