Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Elektrotechnika          Specjalność: Inżynieria systemów elektrycznych
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 26-05-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Eleksemestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe35211010510101051021
1Analiza komputerowa napędów przekształtnikowych204101010104
47Seminarium dyplomowe10210102
48Praca dyplomowa - projekt inżynierski5155515
PKPrzedmioty kierunkowe9101085209520520702020625202081852055102790257020291551045302745153011
1Praktyka zawodowa1604160802802
10Teoria obwodów elektrycznych406202020206E
16Analiza obwodów elektrycznych6582520202520208E
18Metrologia elektryczna557302530257E
19Maszyny elektryczne6092020202010410205E
20Elektronika5072510152510157E
21Automatyka5573015103015107E
22Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych203101010103
23Energoelektronika4552010152010155E
24S5 obieralne nr 1
203101010103
25Rozwiązywanie zagadnień pola elektromagnetycznego30515510155105
26Urządzenia elektryczne304151515154
27Technika mikroprocesorowa304201020104E
29Elektroenergetyka304151515154E
30Kompatybilność elektromagnetyczna202101010102
31Napędy elektryczne4071510151510157E
32Technika wysokich napięć304151515154
33S6 obieralne nr 1
204105510554
34S6 obieralne nr 2
204101010104
36S7 obieralne nr 1
304151515154
37S7 obieralne nr 2
304151515154
38S7 obieralne nr 3
303151515153
POPrzedmioty ogólne1351450751025103253253252101152
4Technologie informacyjne i wstęp do informatyki252151015102
7Metodyka studiowania10110101
12Język obcy75875253253252
28Zagadnienia relacji międzyludzkich z elementami etyki10110101
43Ekonomiczno-prawne aspekty działalności inżynierskiej15215152
PPPrzedmioty podstawowe47553225145306015807015152070451520186030251215153
1Wstęp do matematyki inżynierskiej405202020205
2Wstęp do fizyki inżynierskiej405202020205
3Algebra liniowa454153015304E
5Modelowanie zagadnień mat-fiz w pogramie Matlab253101510153
6Geometria i grafika inzynierska w AUTOCAD303151515153
8Analiza matematyczna607303030307E
9Fizyka4561515151515156E
11Informatyka455252025205
13Probablistyka w zastosowaniach technicznych253151015103
14Podstawy równań różniczkowych303151515153
15Metody numeryczne303151515153
17Podstawy elektryczności i magnetyzmu303151515153
35Materiałoznawstwo w elektrotechnice303151515153
PSPrzedmioty specjalnościowe15018705525453015112525107
40Użytkowe pakiety pogramowe (Matlab-Simulink)304151515154E
41Jakość energii elektrycznej303151515153
42Systemy elektroenergetyczne304151515154E
44Diagnostyka maszyn i urządzeń elektrycznych303151515153
46Napędy i układy sterowania pojazdów3041010101010104
PWPrzedmioty wybieralne608303030308
1Elementy i podzespoły przekształtnikowych układów napędowych304151515154
2Sterowanie urządzeń energoelektronicznych304151515154
Razem1765222905315290100145101057025152390901520278575202523185455510291002570203017010603030120457530502510151030
1765215215205295215270240110
Egzaminy151313322
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


S5 obieralne nr 1
PK24a Programowanie w LabView
PK24b Programowanie w Pspice

S6 obieralne nr 1
PK33a Systemy metrologiczne
PK33b Komputerowe układy pomiarowe

S6 obieralne nr 2
PK34a Systemy zasilania trakcji elektrycznej
PK34b Pojazdy elektryczne

S7 obieralne nr 1
PK36a Monitoring układów elektrycznych
PK36b Wizualizacja procesów przemysłowych

S7 obieralne nr 2
PK37a Instalacje elektryczne
PK37b Technika świetlna

S7 obieralne nr 3
PK38a Sterowniki programowalne
PK38b Przemysłowe układy automatyki