Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Elektrotechnika          Specjalność: Elektroenergetyka
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 26-05-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Eleksemestry
IIIIII
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe2022202022
34Seminarium dyplomowe10210102
35Praca dyplomowa magisterska1020101020
PKPrzedmioty kierunkowe3002218515703017070302015152
1Przetwarzanie i transmisja sygnałów302151515152
3Elektromechaniczne systemy napędowe454301530154E
15S1 obieralne nr 1
453301530153
15eZakłócenia w układach elektroenergetycznych454301530154E
16S1 obieralne nr 2
4532010152010153
17S1 obieralne nr 3
453301530153
18S1 obieralne nr 4
453301530153
POPrzedmioty ogólne45345151302
2030Język obcy45345151302
PPPrzedmioty podstawowe1351090153090153010
1Wybrane zagadnienia teorii obwodów454301530154E
4Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych453301530153
5Metody numeryczne w technice453301530153
PSPrzedmioty specjalnościowe44033195409030751015540603075274030106
22Systemy generacji i przetwarzania energii elektrycznej4542010152010154E
23Przesył i rozdział energii elektrycznej453252025203E
24Systemy zasilania w trakcji elektrycznej302151515152
25Instalacje elektryczne + AutoCad60520101515201015155
26Automatyka i zabezpieczenia w energetyce302151515152
27Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych303151515153
28S2 obieralne nr 1
302151515152
29S2 obieralne nr 2
4531515151515153
29aS2 obieralne nr 3
4531515151515153
31Systemy SCADA303102010203
32Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii3521510101510102
33Prawo energetyczne i rynki energii15115151
Razem94090470851201301053026015100303017055753075304030303030
940405405130
Egzaminy532
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


S1 obieralne nr 3
PK1b Polowe modelowanie układów elektromagnetycznych
PK8b Obwodowe modelowanie układów elektromagnetycznych

S1 obieralne nr 2
PK7a Modelowanie cyfrowe układów energoelektronicznych
PK7b Energoelektronika przemysłowa

S1 obieralne nr 4
PK9a Maszyny elektryczne w napędach pojazdów
PK9b Dynamika systemów elektromechanicznych pojazdów

S2 obieralne nr 2
PS1 Napędy przekształtnikowe w elektroenergetyce
PS1a Układy przekształtnikowe w elektroenergetyce

S2 obieralne nr 3
PS1 Pomiary i monitoring układów elektroenergetycznych
PS1a Sterowniki programowalne

S2 obieralne nr 1
PS1 Elektrotechnika i układy sztucznej inteligencji w budownictwie
PS1a Metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce

S1 obieralne nr 1
PS6a Inżynieria sterowania
PS6b Metody i algorytmy automatyki