Wydział Architektury
Kierunek: Architektura          Specjalność: Master Degree in Architecture in English
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2013/2014
Data aktualizacji: 03-09-2013
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: AiUsemestry
IIIIII
WĆSLPRWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPRE
Bprzedmioty podstawowe105745601515230455
1Ecology, Environment Protection60430301515215152
2History of Art and Culture453153015303
Cprzedmioty kierunkowe66038225753033012030152102360451201145154
1Contemporary Architecture30230302
2Landscape Architecture30230302
3Building construction systems II302151515152
4Building structures60430301515215152E
7Conservation of monuments and revalorisation15115151E
8Design for conservation10571051057
9Theory of Spatial Planning15215152E
10Spatial Planning10571051057
11Regional Planning302151515152
12Theory of Town Planning15115151E
13Rural Architecture and Planning15115151
15Theory of Architecture and urban design151515
16Theory of Architecture and urban design (multifamily housing)151515
19Urban Transport4515301530
21Architecture and urban design151515
23Architecture and planning in the countryside151515
26Architecture and urban design (multifamily housing)10571051057
EPrzedmioty dyplomowe13113
1Building structures13113
PPraktyki303030
1Urban Design Survey Internship
303030
Razem7964827013630330301354515210302560451201175461512
796435225136
Egzaminy422
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, Ć - ćwiczenia, S - seminaria, L - laboratoria, P - projekty, R - praktyki.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Urban Design Survey Internship
P1a Urban Design Survey Internship EWB
P1b Urban Design Survey Internship ZZ