Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2013/2014
Data aktualizacji: 06-06-2013
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIIIIV
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne38430815421542
1Język obcy38430815421542
BPrzedmioty podstawowe728155535121051585552043
1CAD i metody komputerowe536553581543552043
2Materiałoznawstwo192105410542E
CPrzedmioty kierunkowe542592708925106187743915112017763015351790201010152419302086
1Technika cieplna34510204102045
2Wymiana ciepła28210144101442E
3Fizyka budowli192105410542
4Ogrzewnictwo i ciepłownictwo192105410542E
5Podstawy regulacji automatycznej192105410542
6Klimatyzacja, wentylacja, pompy ciepła76840105615245564165154E
7Centrale i sieci cieplne192105410542E
8Gospodarka cieplna29315554155543E
9Oczyszczanie gazów34420104201044
10Energia odnawialna34420104201044
11Instalacje przemysłowe29315104151043E
12Termodynamika procesowa29315104151043
13Użytkowanie paliw24310554105543
14Modelowanie i analiza systemowa29315104151043E
15Aparatura urządzeń grzewczych29315104151043
16Aparatura urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych29315104151043
17Zarządzanie energią192105410542
18Utylizacja odpadów24310554105543
19Odpady niebezpieczne192105410542E
EPrzedmioty związane z dyplomem4019404019
1Seminarium40440404
2Praca Dyplomowa magisterska1515
Razem69290285124304561147843920151128228150201543229035101015282130204825
69219720918898
Egzaminy9333
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS