Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Transport          Specjalność: Transport lotniczy
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2013/2014
Data aktualizacji: 17-05-2013
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TRAsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
BPrzedmioty podstawowe606303030306
1Matematyka stosowana304151515154E
2Metody matematyczne w transporcie302151515152
CPrzedmioty kierunkowe405311951203060150105153024451515307
1Mechanika stosowana303151515153
2Strategie rozwoju transportu302151515152
3Zintegrowane systemy logistyczne604303030304
4Modelowanie procesów transportowych454301530154E
5Systemy teleinformatyczne w transporcie6043015153015154
6Niezawodność i bezpieczeństwo w systemach transportowych4541515151515154E
7Zarządzanie i sterowanie w systemach transportowych4531515151515153
8Pomiary i prognozowanie ruchu i przewozów4541515151515154
9Przedmioty do wyboru
453301530153
DPrzedmioty specjalnościowe405272253012138150156841875156549
1Podstawy transportu lotniczego30230302E
2Infrastruktura transportu lotniczego605303030305E
3Zarządzanie i sterowanie ruchem lotniczym453301530153
4Eksploatacja lotnisk60430624306244E
5Bezpieczeństwo i niezawodność ruchu lotniczego302156915692
6Ochrona środowiska w transporcie lotniczym301151515151
7Prawo lotnicze302151515152E
8Przedmioty do wyboru
1208601545301515430304
EPrzedmioty związane z dyplomem4526451553021
1Praca przejściowa15515155
2Seminarium dyplomowe30130301
3Praca dyplomowa2020
Razem9159045022542198180135153030195452111430754565430
915360375180
Egzaminy7331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty do wyboru
C10a Analizy mikrosymulacyjne funkcjonowania skrzyżowań
C10b Metody optymalizacji
C10c Systemy kooperacyjne - nowoczesne technologie i narzędzia
C10d Sztuczna inteligencja w transporcie i logistyce
C10e Środki transportu lotniczego
C10f Technologia obsługi ruchu pasażerskiego
D1a Systemy nawigacyjne
D1b Mechanika lotu
D1c Przewozy towarowe w transporcie lotniczym