Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2013/2014
Data aktualizacji: 17-05-2013
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270221503015751353015601915153
2Wytrzymałość materiałów II303151515153E
3Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
4Mechanika budowli II303151515153E
5Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
6Podstawy projektowania i niezawodności15115151
7Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
8Konstrukcje betonowe II303151515153E
9Konstrukcje metalowe II303151515153E
10Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe510362471018152205210185581801516526152
11Technologia prefabrykacji betonowej3011010101010101
12Zastosowanie informatyki w konstrukcjach budowlanych302151515152
13Mechanika budowli III (dynamika budowli)303151515153E
14Ustroje powierzchniowe302151515152
15Podstawy projektowania i niezawodności II302151515152
16Elementy budownictwa energooszczędnego302151515152E
17Akustyka stosowana w budownictwie15178781
18Fundamentowanie II302151515152
19Konstrukcje betonowe specjalne302151515152
20Konstrukcje sprężone i prefabrykowane II60530301515215153E
21Konstrukcje metalowe specjalne302151515152
22Konstrukcje drewniane II302151515152
23Wybrane konstrukcje przemysłowe453153015303
24Mosty II453301530153E
25Trwałość konstrukcji budowlanych15215152
26Ochrona środowiska w budownictwie302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem105294515453030415151525
27Przedmioty związane z dyplomami
90845453030415154
28Seminarium dyplomowe
15115151
29Praca dyplomowa2020
Razem9159045725484534020210483011530210151953045153030
91540542090
Egzaminy9441
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty związane z dyplomami
E1a Konstrukcje żelbetowe w budownictwie miejskim i przemysłowym III
E1b Wybrane zagadnienia z konstrukcji murowych
E1c Konstrukcje z betonu w sytuacjach pożarowych
E1d Konstrukcje z betonu i konstrukcje murowe w sytuacjach pożarowych
E1e Projektowanie, konstruowanie betonowych nawierzchni i płyt na gruncie
E1f Wzmacnianie konstrukcji budowlanych
E1g Projektowanie wybranych konstrukcji sprężonych
E1h Komputerowe wspomaganie projektowania budynków nieskoenergetycznych
E1i Systemowe ciepłochronne rozwiązania w budownictwie ogólnym i przemysłowym
E1j Projektowanie budynków w aspekcie europejskiej dyrektywy energetycznej
E1k Akustyka budowli w rewitalizacji budynków
E1l Konstrukcje zespolone w budownictwie ogólnym i przemysłowym
E1m Ocena stanu materiałów w istniejącym obiekcie
E1n Procedury obliczeniowe wybranych metalowych konstrukcji powierzchniowych
E1o Procedury obliczeniowe wybranych metalowych konstrukcji prętowych
E1p Technologia kompozytów polimerowych i ich zastosowania w budownictwie
E1q Wybrane specjalne badania tworzyw cementowych

Seminarium dyplomowe
E1a Seminarium dyplomowe - Budownictwo niskoenergetyczne
E1b Seminarium dyplomowe - Budownictwo ogólne i przemysłowe (drewniane, murowe, żelbetowe)
E1c Seminarium dyplomowe - Inżynieria materiałów budowlanych i ochrona budowli przed korozją
E1d Seminarium dyplomowe - Konstrukcje metalowe
E1e Seminarium dyplomowe - Konstrukcje murowe
E1f Seminarium dyplomowe - Konstrukcje z betonu
E1g Seminarium dyplomowe - Konstrukcje żelbetowe
E1h Seminarium dyplomowe - Mosty i budowle podziemne
E1i Seminarium dyplomowe - Rewitalizacja budynków