Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Drogi, ulice i autostrady
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2013/2014
Data aktualizacji: 17-05-2013
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIX
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne1801360105153015615153301301301151
1Jezyk obcy90390301301301
2Technologia informacyjna303151515153
3Podstawy ekonomii i zarządzania304151515154
4Elementy prawa15115151
5Podst. psychologii i socjologii15215152E
BPrzedmioty podstawowe40555186144519156090188139369214515151516
6Matematyka ogólna150186090306011E30307E
7Matematyka stosowana i metody numeryczne457301530157E
8Fizyka45715151515154153E
9Mechanika ogólna4511219152195156E
10Geometria wykreślna303151515153
11Rysunek techniczny i grafika komputerowa303156915693
12Geodezja303151515153
13Geologia303151515153
CPrzedmioty kierunkowe5407124951105135393667515301518602139452345154514303010
14Chemia453242124213
15Wytrzymałość materiałów6011152191515155E69156E
16Mechanika budowli901230303015151561515156E
17Mechanika gruntów i fundamentowanie6073015151515315154E
18Materiały budowlane303151515153
19Technologia betonu305151515155E
20Budownictwo ogólne i fizyka budowli7594515153015515154E
21Instalacje budowlane i sieci miejskie303151515153
22Konstrukcje betonowe60930301515415155E
23Konstrukcje metalowe60930301515415155E
DPrzedmioty specjalnościowe4655324345151814415715181512751560168130542030154
24Urbanistyka i architektura15115151
25Metody obliczeniowe304121812184E
26Technilogia, organizacja i mechanizacja robót budowlanych304151515154E
27Hydraulika i hydrologia302151515152
28Ekonomika i zarządzanie w procesie inwest.303151515153
29Mosty i budowle podziemne60730301515315154E
30Podstawy systemów transportowych302151515152
31Nawierzchnie drogowe45615151515153153E
32Projektowanie dróg, ulic i autostrad901251393015521247E
33Inżynieria ruchu454301530154E
34Technologia robót drogowych303151515153
35Drogi szynowe303151515153
36Praktyka zawodowa
211
EPrzedmioty związane z dyplomem60181545154518
37Przedmiot fakultatywny I
301151515151
38Przedmiot fakultatywny II
15115151
39Seminarium dyplomowe15115151
40Praca dyplomowa1515
Razem16502107533901714229490105249639362424844551152375453015206051394524102301860261051590268130542060451523
1650195195195165195210210165120
Egzaminy20222233321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Praktyka zawodowa
D1a Praktyka zawodowa - budowlana
D1b Praktyka zawodowa - geodezyjna

Przedmiot fakultatywny II
E1a Autostrady

Przedmiot fakultatywny I
E2a Nawierzchnie drogowe II