Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Drogi kolejowe
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2013/2014
Data aktualizacji: 17-05-2013
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe2102910515906015451530301015154
2Wytrzymałość materiałów II304151515154E
3Mechanika budowli II305151515155E
4Teoria sprężystości i plastyczności303151515153
5Metody komputerowe w inżynierii lądowej303151515153E
6Konstrukcje betonowe II305151515155E
7Konstrukcje metalowe II305151515155E
8Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi304151515154E
DPrzedmioty specjalnościowe3603519530612915152603030101056692015153
9Transport kolejowy302151515152
10Nawierzchnie szynowe304151515154E
11Linie i stacje kolejowe60630301515215154E
12Technologia budowy i utrzymania kolei304151515154E
13Urządzenia sterowania ruchem kolejowym303151515153
14Podstawy planowania przestrzennego15215152
15Planowanie układów komunikacyjnych302151515152
16Statystyka matematyczna w inżynierii302151515152
17Geotechnika komunikacyjna303156915693
18Mosty II454301530154
19Ekonomika budownictwa drogowego303151515153
EPrzedmioty związane z dyplomem45231530153023
20Przedmioty wybieralne
302151515152
21Seminarium dyplomowe15115151
22Praca dyplomowa2020
Razem64590330756152199015156020903060201056692045303030
645180180180105
Egzaminy93321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne
E1a Miejskie nawierzchnie szynowe
E1b Koleje niekonwencjonalne
E1c Organizacja ruchu kolejowego