Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Nanotechnologie i nanomateriały          Specjalność: Inżynieria nanostruktur II
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2013/2014
Data aktualizacji: 13-05-2013
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: NNsemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne30230151151
1Angielska terminologia tech. II30230151151
CPrzedmioty kierunkowe525402257545757530105604518120154530753022
1Komput. wspm. eksper.303151515153
2Pracownia specjalistyczna45345453
3Analiza danych15315153
4Fizyka współczesna605303030305E
5Fizyka faz skondensowanych604303030304E
6Metody numeryczne1208453045303015515303
7Inżynieria reaktorów chemicznych303151515153
8Zjawiska powierzchniowe i kataliza przemysłowa30230302
9Modelowanie procesów technologicznych30230302
10Podstawy biotechnologii30230302
11Ochrona w środow. w technol. chem.30230302
12Wyb. kier. tech. chem.
45345453
DPrzedmioty specjalnościowe27024903030120301530609301530730308
1Komputerowe projektowanie struktur molekularnych453301530153
2Półprzewodnikowe ogniwa słoneczne4531515151515153
3Technologia LED4541515151515154E
4Wybrane zagadnienia nanomechaniki303151515153
4Przedmioty wybieralne specjalistyczne608303030308
5Lio- i termotropowe ciekłe kryształy453153015303E
EPrzedmioty związane z dyplomem3022303022
2Seminarium dyplomowe30230302
2Praca dyplomowa2020
Razem8558831575751052553013560157575281501560301203030306030
85536040590
Egzaminy422
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wyb. kier. tech. chem.
C1b Reakcje i przemiany w ciele stałym