Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Informatyka stosowana dla licencjatów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2013/2014
Data aktualizacji: 13-05-2013
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne637182718929273182
1Zarządzanie strategiczne firmą18199991
2Ekonomia menedżerska92992
3Komunikacja interpersonalna i medialna18218182
4Technical and Professional Writing18218182
BPrzedmioty podstawowe1081763454536121895
1Metody obliczeniowe w nauce i technice2741891894E
2Architektury komputerów2751891895
3Metody geometryczne18399993
3Zaawansowane techniki programowania365181818185E
CPrzedmioty kierunkowe198358198127991883627912271818119184
1Elektrotechnika i miernictwo368991899188E
2Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej367181818187E
3Mikroprocesory i mikrokontrolery2769189186E
4Systemy wbudowane2749189184
5Zarządzanie projektem informatycznym365181818185E
6Programowanie równoległe i rozproszone365189918995E
DPrzedmioty specjalnościowe288371449054361818863363615453614
1Technologie aplikacji internetowych364181818184
2Modelowanie zagadnień techninczych2739189183
3Integracja sieci komputerowych364181818184E
4Modelowanie procesów dyskretnych364181818184
5Inteligentne narzędzia informatyczne364181818184
6Zaawansowane technologie baz danych364181818184E
7Technologie ochrony systemów informatycznych2751891895E
8Systemy OLAP18499994
9Metody klasyfikacji i rozpoznawania wzorców365181818185E
EPrzedmioty związane z dyplomem36241818181824
1Pracownia problemowa18618186
2Seminarium dyplomowe18318183
3Praca magisterska1515
Razem69312030654234999997218301082763453090631830918361830
69319824317181
Egzaminy11434
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS