Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Grafika komputerowa i multimedia dla inżynierów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2013/2014
Data aktualizacji: 13-05-2013
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne105730453030153302302
1Współczesne formy multimedialnego przekazu15115151
2Ekonomia menedżerska302151515152
3Komunikacja interpersonalna i medialna30230302
4Technical and Professional Writing30230302
BPrzedmioty podstawowe165149075907514
1Modelowanie przestrzenne605303030305E
2Metody obliczeniowe w nauce i technice454301530154E
3Zaawansowane techniki programowania605303030305E
CPrzedmioty kierunkowe1201060154560154510
1Zarządzanie projektem informatycznym605303030305E
2Programowanie równoległe i rozproszone6053015153015155E
DPrzedmioty specjalnościowe4653522512015105906030131206015451815304
1Fizyka i fizjologia dźwięku604303030304
2Technologie przekazu multimedialnego604303030304
3Komputerowe przetwarzanie obrazu605303030305E
4Komunikacja człowiek - komputer454301530154E
5Postprodukcja przekazu medialnego302151515152
6Systemy CAx6043015153015154E
7Wizualizacja i animacja komputerowa6053015153015155E
8Programowanie grafiki komputerowej453153015303
9Programowanie gier454153015304
EPrzedmioty związane z dyplomem60243030303024
1Pracownia problemowa30630306
2Seminarium dyplomowe30330303
3Praca magisterska1515
Razem91590405752401518021015135303018030751590301530306030
915390390135
Egzaminy945
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS